Informacija apie UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2017 m. vykdomus pirkimus


Informacija apie 2017 m. įvykdytus mažos vertės pirkimus:

Informacija apie 2017 m. pirkimus vykdomus supaprastinto atviro konkurso būdu:

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA PANEVĖŽIO M. PIETVAKARINĖJE DALYJE Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Automobilinio kuro 2017 metams pirkimas Sutarčių administravimas, viešinimas ir techninė priežiūra, įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone
ISO medaliai
Jūs apie mus...
AV el. paštas

GRĮŽTI Į VIRŠŲ