Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma)


UAB „Aukštaitijos vandenys“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimu Nr. 989 patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, paskaičiavo ir nustatė savo veiklos teritorijoje vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą):

  • gyventojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) - 1,76 m³ vienam gyventojui per mėnesį.
  • įmonėms vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) - 3,52 m³ per mėnesį.

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) taikomas nuo 2017 m. vasario 1 d.

ISO medaliai
Jūs apie mus...
AV el. paštas

GRĮŽTI Į VIRŠŲ