Informacija apie darbo užmokestį


 • Bendrovėje dirba 250 darbuotojų: 102 tarnautojai, 148 darbininkai.
 • Bendrovėje dirba 82 moterys.
 • Pagal išsilavinimą darbuotojai pasiskirstę taip:
  Įgiję aukštąjį išsilavinimą 79
  Įgiję aukštesnįjį išsilavinimą 70
  Įgiję vidurinįjį išsilavinimą 95
  Įgiję pagrindinį išsilavinimą 6
 • Pagal darbo stažą:
  Iki 1 metų 9
  Nuo 2 iki 10 metų 88
  Nuo 11 iki 30 metų 86
  Nuo 31 iki 40 metų 60
  Virš 40 metų
  7
 • Pagal amžių:
  Iki 30 metų 13
  Nuo 31 iki 40 metų 24
  Nuo 41 iki 50 metų 52
  Per 50 metų 169
  Darbuotojų amžiaus vidurkis 52 metai
 • Darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

  Darbuotojų grupės 2016 m.
  Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur
  Administracija (be padalinių vadovų) 10 2050,01 1558,01
  Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai 25 1300,82 988,63
  Specialistai 24 970,62 737,67
  Jaunesnieji specialistai ir technikai 30 832,25 637,91
  Tarnautojai 11 679,40 529,55
  Darbininkai 150 644,11 504,52
  Darbuotojų grupės 2017 m. IV ketv.
  Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur
  Administracija (be padalinių vadovų) 9     2226,32        1692,00
  Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai 25        1470,96        1117,93
  Specialistai 25        1091,95        829,88 
  Jaunesnieji specialistai ir technikai 27        929,72         711,86
  Tarnautojai 11        756,34        593,09
  Darbininkai    149         727,62     573,42`
ISO medaliai
Jūs apie mus...
AV el. paštas

GRĮŽTI Į VIRŠŲ