Informacija apie darbo užmokestį


 • Bendrovėje dirba 239 darbuotojai.
 • Bendrovėje dirba 80 moterų.
 • Pagal išsilavinimą darbuotojai pasiskirstę taip:
  Įgiję aukštąjį išsilavinimą     77
  Įgiję aukštesnįjį išsilavinimą     66
  Įgiję vidurinįjį išsilavinimą     91 
  Įgiję pagrindinį išsilavinimą     5
 • Pagal darbo stažą:
  Iki 1 metų     6
  Nuo 2 iki 10 metų     78
  Nuo 11 iki 30 metų     84
  Nuo 31 iki 40 metų     61
  Virš 40 metų
      10
 • Pagal amžių:
  Iki 30 metų     10
  Nuo 31 iki 40 metų     22 
  Nuo 41 iki 50 metų     39
  Per 50 metų     168
  Darbuotojų amžiaus vidurkis 52 metai
 • Darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

  Darbuotojų grupės 2016 m.
  Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur
  Administracija (be padalinių vadovų) 10 2050,01 1558,01
  Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai 25 1300,82 988,63
  Specialistai 24 970,62 737,67
  Jaunesnieji specialistai ir technikai 30 832,25 637,91
  Tarnautojai 11 679,40 529,55
  Darbininkai 150 644,11 504,52
  Darbuotojų grupės 2017 m.
  Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur
  Administracija (be padalinių vadovų) 9 2179,71 1656,58
  Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai 25 1401,07 1064,82
  Specialistai 25 1051,80 799,37
  Jaunesnieji specialistai ir technikai 27 894,49 687,73
  Tarnautojai 11 722,45 569,88
  Darbininkai 149 704,17 557,35
  Darbuotojų grupės 2018 m. II ketv.
  Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur
  Administracija (be padalinių vadovų) 9     2264,62     1721,11
  Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai 25   1527,08     1160,59
  Specialistai 25     1148,93     874,01
  Jaunesnieji specialistai ir technikai 27     962,02     745,99
  Tarnautojai 12     805,88     639,03
  Darbininkai 145     778,63     620,36

ISO medaliai
Jūs apie mus...
AV el. paštas

GRĮŽTI Į VIRŠŲ