Bendroji informacija


UAB „Aukštaitijos vandenys“ – bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį, surenkanti bei sutvarkanti nuotekas, eksploatuojanti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus ir su veikla susijusią įrangą Panevėžyje, priemiesčiuose (Dembava, Vaivadai, Piniava, Pažagieniai, Staniūnai, Molainiai, Šilagalis) bei dalyje Panevėžio rajono (Ramygala, Naujamiestis, Uliūnai, Paliūniškis).

Pagrindinė bendrovės akcininkė – Panevėžio miesto savivaldybė (94,97 proc. akcijų). Panevėžio rajono savivaldybė valdo 5,03 proc. akcijų. Bendrovė neturi dukterinių įmonių, jai nepriklauso nė viena asocijuota įmonė.

Bendrovės aptarnaujamos teritorijos plotas – beveik 58 km².

Panevėžio panorama

„Aukštaitijos vandenys“ klientų yra  48  582 fiziniai ir 1249 juridiniai asmenys, bendrovės tiekiamą vandenį vartoja ir nuotekų šalinimo paslauga naudojasi apie 106000 gyventojų (iš jų 2 proc. vartoja tik geriamąjį vandenį, 1 proc. naudojasi tik nuotekų šalinimo paslauga). 2016 m. 243 klientai pradėjo naudotis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslauga.

Bendrovė eksploatuoja 5 vandenvietes viešajam geriamojo vandens tiekimui, 1 vandenvietę Panevėžio miesto nuotekų valykloje (vanduo naudojamas technologiniuose procesuose), 25 gręžinius Panevėžio I miesto vandenvietėje bei 7 rajone, 4 geležies pašalinimo iš vandens įrenginius, 1 vandens antrojo pakėlimo siurblinę, 

II vandens pakėlimo siurblinė 2014 m.

19 vandens trečiojo pakėlimo siurblinių, 5 vandenbokščius, 804,3 km vandentiekio tinklų, 1491 priešgaisrinius hidrantus, 35 vandenpyles, 1 pramoninio vandens siurblinę. 2016 metais bendrovė visose vandenvietėse išgavo 7,2 mln. m³ požeminio vandens, 4 pramonės įmonės suvartojo 9,3 tūkst. m³ pramoninio vandens, tiekiamo iš Nevėžio.

UAB „Aukštaitijos vandenys“ taip pat eksploatuoja 3 nuotekų valyklas (Panevėžio miesto, Ramygalos ir Uliūnų), 104 nuotekų perpumpavimo siurblines, 831 km nuotekų tinklų. Visose nuotekų valyklose 2016 metais sutvarkyta  10,7 mln. m³ nuotekų.

Nuotekų valyklos bioreaktoriai

ISO medaliai
Jūs apie mus...
AV el. paštas

GRĮŽTI Į VIRŠŲ