Kitų paslaugų kainos

Klientams teikiamos mokamos paslaugos, susijusios su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu

Eil.
Nr.
Paslaugos pavadinimas Kaina, eurais
be PVM su PVM
1. Plombos nuėmimas nuo geriamojo vandens apskaitos prietaiso 2,86 3,46
1 a. Plombos nuėmimas nuo geriamojo vandens apskaitos prietaisų (5 ir > butai) 1,05 1,27
2. Geriamojo vandens apskaitos prietaiso užplombavimas 3,16 3,82
2 a. Geriamojo vandens apskaitos prietaiso užplombavimas (5 ir > butai) 1,36 1,65
3. Pažymos, apie atsiskaitymą su bendrove už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, išdavimas 3,50 4,24
4. Geriamojo vandens apskaitos prietaiso metrologinių paklaidų patikrinimas:
4.1. Ø15 – 20 mm 10,15 12,28
4.2.

Ø25 – 40 mm

23,04

27,88

Paskutinį kartą redaguota: 2020-02-25 13:52