Apie laikiną pardavimo kainos netaikymą


Dėl aptarnavimo kainos netaikymo, atlikus abonentams (vartotojams) laikiną geriamojo vandens tiekimo nutraukimą (prijungimą) prie geriamojo vandens tinklų

Aptarnavimo kaina abonentui (vartotojui) gali būti neskaičiuojama laikinai nutraukus geriamojo vandens tiekimą. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimo laikotarpis gali trukti ilgiau negu vieną mėnesį, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus. Abonentas (vartotojas) bendrovės pardavimų tarnyboje turi pateikti prašymą, nurodydamas priežastį, dėl ko reikia laikinai nutraukti geriamojo vandens tiekimą. Likus 3-5 dienoms iki paslaugos teikimo atnaujinimo arba pasikeitus nurodytoms priežastims, abonentas (vartotojas) turi pateikti prašymą dėl geriamojo vandens tiekimo atnaujinimo.

Laikino geriamojo vandens tiekimo atjungimo (prijungimo) tvarka įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 6 d.

Paslaugų kainos perskaičiuotos į eurus įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1d.:

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina, eurais
be PVM su PVM
1. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose 17,23 20,85
2. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas (po laikino atjungimo) lauko vandentiekio tinkluose 11,40 13,79
3. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose, demontuojant vandens apskaitos prietaisą 22,88 27,68
4. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas (po laikino atjungimo) lauko vandentiekio tinkluose, sumontuojant vandens apskaitos prietaisą 18,30 22,14
5. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus vandentiekio tinkluose 3,27 3,96
6. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas (po laikino atjungimo) pastato vidaus vandentiekio tinkluose 2,88 3,48
7. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus vandentiekio tinkluose, demontuojant vandens apskaitos prietaisą 7,90 9,56
8. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas (po laikino atjungimo) pastato vidaus vandentiekio tinkluose, sumontuojant vandens apskaitos prietaisą 7,24 8,76

Išsamesnė informacija teikiama tel. – (8 45) 58 66 24, – (8 45) 58 66 25.

ISO medaliai
Jūs apie mus...
AV el. paštas

GRĮŽTI Į VIRŠŲ