Keičiasi vidutinė suvartojamo vandens norma

2018-01-29

UAB „Aukštaitijos vandenys“,  vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimu Nr. 989 patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, paskaičiavo ir nustatė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą) vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų:
o    gyventojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) - 1,82 m³ vienam gyventojui per mėnesį.
o    įmonėms vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) - 3,64 m³ per mėnesį.
    Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) bendrovės veiklos teritorijoje taikomas nuo 2018 m. vasario 1 d.

ISO medaliai
Jūs apie mus...
AV el. paštas

GRĮŽTI Į VIRŠŲ