Tinklų statybos tvarkos aprašas


Patvirtinta UAB "Aukštaitijos vandenys" valdybos 2017 m. vasario 15 d. protokolu Nr. 32

ATSKIRŲ VARTOTOJŲ NAUJŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pagrindinės geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo UAB "Aukštaitijos vandenys" licencijuojamos veiklos sąlygos – vykdyti licencijoje nurodytą veiklą, užtikrinti naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, prijungti jo prižiūrimoje viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje esančius abonentų ir vartotojų įrenginius prie eksploatuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų (LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 26 str. 2d.).

2. Aprašo paskirtis – reglamentuoti atskirų vartotojų naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų (toliau NVNT) statybos tvarką viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo UAB "Aukštaitijos vandenys" teritorijoje pagal techniniu ir ekonominiu požiūriu svarstytinų NVNT statybos atrankos, rengimo, vertinimo, išlaidų kriterijus.

3. Atskirų vartotojų naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą atskiriems vartotojams viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo teritorijoje, įgyvendinant LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo Įstatymo 12 str. 2d. įtvirtintą siekį, kad ne mažiau 95 procentai savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos gyventojų gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

4. Išlaidas statybos darbams susijusias su vartotojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų išleidimo tinklų prisijungimo prie geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, pagal Įstatymo 16 str. 13d. ir 14d. nuostatą, apmoka geriamojo vandens tiekėjai vykdantys viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą.

II. PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS, VERTINIMAS

1. Paštu, elektroniniu paštu ar kitaip gautos paraiškos (prašymai) dėl NVNT statybos registruojamos UAB "Aukštaitijos vandenys" gaunamų dokumentų registre.

2. Paraiškos UAB "Aukštaitijos vandenys" išnagrinėjamos ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų priimamas sprendimas dėl paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti objektų sąrašą. Apie tai informuojamas pareiškėjas.

3. Pareiškėjas, kurio paraiška įtraukiama į NVNT statybos sąrašą, turi ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo informavimo apie paraiškos tinkamumą momento pateikti UAB "Aukštaitijos vandenys" raštišką patvirtinimą (įsipareigojimą) tapti nauju vartotoju pageidaujančiu prisijungti savo vandentiekio ir nuotekų tinklus prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo UAB "Aukštaitijos vandenys" eksploatuojamų tinklų, pateikti prašymą išduoti prisijungimo sąlygas bei kitus objekto projektavimui reikalingus dokumentus (nurodo UAB "Aukštaitijos vandenys").

4. Pareiškėjui nepateikus nurodytų dokumentų per nustatytą laikotarpį, paraiška išbraukiama iš NVNT statybos sąrašo eilės.

5. UAB "Aukštaitijos vandenys" įrengia NVNT iki vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (ar) naudojamo turto ribos (vartotojo vandentiekio įvadas, nuotekų išvadas, sklypo riba). Vandentiekio įvadus ir (ar) nuotekų išvadus į gyvenamąjį namą vartotojas įsirengia savo lėšomis. Vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (ar) naudojamo turto ribos nurodomos projekte.

III. PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

1. Objekto statybos būtinumo kriterijus. Vertinama ar pareiškėjo prašomas statyti objektas yra UAB "Aukštaitijos vandenys" viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje.

2. Objekto tinkamumo finansuoti kriterijus. Techniniu požiūriu svarstytino objekto projekto tinkamumas finansuoti nustatomas vertinant abonento ar vartotojo prisijungimo efektyvumo rodiklį, kuris skaičiuojamas pagal formulę:


E=I∙D ⁄ B∙k , kur


E – naujų abonentų ir vartotojų prisijungimo efektyvumo rodiklis (€/1 gyventojui);

I – planuojamų nutiesti naujų geriamojo vandens ar nuotekų tinklų ilgis metrais (m);

D – planuojamų nutiesti naujų geriamojo vandens ar nuotekų tinklų vieno metro skaičiuojamoji statybos darbų kaina - 70 eurų;

B - prijungiamų prie vandentiekio ir nuotekų tinklų būstų skaičius (daugiabutyje name - butų skaičius vienetais (vnt.));

k – LR statistikos departamento nurodytas koeficientas taikomas tiesiant naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus gyvenamosiose vietovės: 2,1 – Panevėžio miestui; 2,4 – Panevėžio rajonui.

Pagal 2 punkto skaičiavimo metodiką į rengiamų projektų sąrašą patenka projektai, kurie leidžia su mažiausiomis investicijomis prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų didžiausiam naujų abonentų ir vartotojų būstų skaičiui. Tinkami įgyvendinimui projektai, kai efektyvumo rodiklis E≤1100 (€ / 1 gyventojui) - tiesiant naujus nuotekų surinkimo ar geriamojo vandens tinklus, ir kai E≤2200 (€ / 1 gyventojui) - tiesiant vienu metu naujus nuotekų ir geriamojo vandens tinklus.

3. Paraiškų pateikimo data. Sudarant planuojamų NVNT statybos eiliškumo sąrašą atsižvelgiama į paraiškos objekto statybai pateikimo datą.

IV. PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, DARBŲ ATLIKIMAS

1. Objektų statybos finansavimas numatomas iš bendrovės ilgalaikio turto įsigijimui ir atstatymui skirtų lėšų neviršijant planuojamos sumos. Maksimalią lėšų sumą projektų įgyvendinimui kalendoriniams metams nustato bendrovės valdyba tvirtindama ilgalaikio turto įsigijimo ir atstatymo planus.

2. Pasirinktų objektų statybos darbų vykdymo laikotarpis numatomas UAB "Aukštaitijos vandenys" darbų, paslaugų ir prekių viešųjų pirkimų plane.

3. NVNT statybos rangovas parenkamas viešojo pirkimo būdu.

4. Projektų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę vykdo UAB "Aukštaitijos vandenys".

Visi 4.png
Jūs apie mus...
AV el. paštas


GRĮŽTI Į VIRŠŲ
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) ir/ar jų identifikatorius. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.