Sutarčių su įmonėmis sudarymo tvarka


Sudarant geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutartis su juridiniais asmenimis (įmonėmis, įstaigomis, daugiabučių namų savininkų bendrijomis ir kt.) ir fiziniais asmenimis dėl vandens tiekimo į negyvenamas patalpas pateikiami šie dokumentai:

  • prašymas sudaryti sutartį su nurodytais rekvizitais;
  • įmonės registravimo pažymėjimas (kopija);
  • nekilnojamo turto registro pažyma (kopija);
  • pastato (patalpų) nuomos ar panaudos sutartis, jei patalpa nuomojama (kopija).


Visi 4.png
Jūs apie mus...
AV el. paštas


GRĮŽTI Į VIRŠŲ