Geriamojo vandens kokybė        asociatyvi nuotrauka


UAB „Aukštaitijos vandenys“ tiekiamo vartotojams geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai 


Panevežys | Naujamiesčio kaimas | Naujamiestis | Ramygala | Uliūnai

PANEVĖŽYS

MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasTiriamas vandens kiekisLeidžiamas kiekis pagal HN 24:2017Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli)100 ml00
Žarniniai enterokokai100 ml00
Koliforminės bakterijos100 ml00
Kolonijas sudarančių vienetų sk. 22°C1 mlBe nebūdingų pokyčių5
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasMato vienetasRibinė rodiklio vertė, ne daugiau kaipNustatyta
Spalvamg/l Pt304
DrumstumasDV40,37
Amonismg/l0,500,17
Aliuminisµg/l2000,85
Sulfatasmg/l25086
Chloridasmg/l25055,1
Bendroji geležisµg/l20057
Manganasµg/l5017,3
Permanganato indeksasmg/l5,01,1
Vandenilio jonų koncentracijapH vnt6,5-9,57,5
Savitasis elektros laidis (20°C)µS/cm2500763
Kvapo slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Skonio slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Bendras kietumasmmol/l-3,44
Natrismg/l20055,8
Bendroji organinė anglismg/lBe nebūdingų pokyčių2,1
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritasmg/l0,500,02
Nitratasmg/l500,30
Fluoridasmg/l 1,50,34
Cianidaiµg/l50< 10
Borasmg/l1,00,35
Bromatasµg/l10-
Selenasµg/l10< 1,0
Nikelisµg/l200,50
Gyvsidabrisµg/l1,0< 0,10
Chromasµg/l500,25
Kadmisµg/l5,00,082
Arsenasµg/l10< 1,0
Varismg/l2,00,0019
Švinasµg/l101,00
Stibisµg/l5,0< 1,0
1,2-dichloretanasµg/l3,0< 2,0
Tetrachloretenas ir trichloretenasµg/l10< 0,10
Benzenasµg/l1,0< 1,0
Benzpirenasµg/l0,010< 0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliaiµg/l0,01<,0,10
Haloformų sumaµg/l100< 0,10
PESTICIDAI
Aldrinasµg/l0,030< 0,01
Dieldrinasµg/l0,030< 0,01
Heptachlorasµg/l0,030< 0,01
Heptachlor-epoksidasµg/l0,030< 0,01
Kiti pesticidaiµg/l0,10< 0,04
Pesticidų sumaµg/l0,50< 0,04


Panevežys | Naujamiesčio kaimas | Naujamiestis | Ramygala | Uliūnai

NAUJAMIESČIO KAIMAS

MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasTiriamas vandens kiekisLeidžiamas kiekis pagal HN 24:2017Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli)100 ml00
Žarniniai enterokokai100 ml00
Koliforminės bakterijos100 ml00
Kolonijas sudarančių vienetų sk. 22°C1 mlBe nebūdingų pokyčių8
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasMato vienetasRibinė rodiklio vertė, ne daugiau kaipNustatyta
Spalvamg/l Pt30< 3
DrumstumasDV417
Amonismg/l0,500,21
Aliuminisµg/l200< 1,7
Sulfatasmg/l25058
Chloridasmg/l25050
Bendroji geležisµg/l2002750
Manganasµg/l5065
Permanganato indeksasmg/l5,01,1
Vandenilio jonų koncentracijapH vnt6,5-9,57,7
Savitasis elektros laidis (20°C)µS/cm2500667
Kvapo slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Skonio slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Bendras kietumasmmol/l-2,9
Natrismg/l20037,5
Bendroji organinė anglismg/lBe nebūdingų pokyčių-
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritasmg/l0,50< 0,004
Nitratasmg/l500,1
Fluoridasmg/l 1,50,38
Cianidaiµg/l50-
Borasmg/l1,0-
Bromatasµg/l10-
Selenasµg/l10-
Nikelisµg/l20< 2,1
Gyvsidabrisµg/l1,0-
Chromasµg/l50< 0,50
Kadmisµg/l5,0< 0,03
Arsenasµg/l10-
Varismg/l2,00,010
Švinasµg/l10< 2,0
Stibisµg/l5,0-
1,2-dichloretanasµg/l3,0-
Tetrachloretenas ir trichloretenasµg/l10-
Benzenasµg/l1,0-
Benzpirenasµg/l0,010-
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliaiµg/l0,01-
Haloformų sumaµg/l100-
PESTICIDAI
Aldrinasµg/l0,030-
Dieldrinasµg/l0,030-
Heptachlorasµg/l0,030-
Heptachlor-epoksidasµg/l0,030-
Kiti pesticidaiµg/l0,10-
Pesticidų sumaµg/l0,50-


Panevežys | Naujamiesčio kaimas | Naujamiestis | Ramygala | Uliūnai

NAUJAMIESTIS

MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasTiriamas vandens kiekisLeidžiamas kiekis pagal HN 24:2017Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli)100 ml00
Žarniniai enterokokai100 ml00
Koliforminės bakterijos100 ml00
Kolonijas sudarančių vienetų sk. 22°C1 mlBe nebūdingų pokyčių1
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasMato vienetasRibinė rodiklio vertė, ne daugiau kaipNustatyta
Spalvamg/l Pt30< 3
DrumstumasDV40,11
Amonismg/l0,50< 0,06
Aliuminisµg/l200< 1,7
Sulfatasmg/l250113
Chloridasmg/l25062
Bendroji geležisµg/l20015
Manganasµg/l5044
Permanganato indeksasmg/l5,01,0
Vandenilio jonų koncentracijapH vnt6,5-9,57,3
Savitasis elektros laidis (20°C)µS/cm2500853
Kvapo slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Skonio slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Bendras kietumasmmol/l-4,8
Natrismg/l20033,9
Bendroji organinė anglismg/lBe nebūdingų pokyčių-
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritasmg/l0,50< 0,04
Nitratasmg/l500,50
Fluoridasmg/l 1,50,51
Cianidaiµg/l50< 10
Borasmg/l1,00,16
Bromatasµg/l10-
Selenasµg/l10< 1,0
Nikelisµg/l20< 1,0
Gyvsidabrisµg/l1,0< 0,10
Chromasµg/l50< 0,50
Kadmisµg/l5,0< 0,03
Arsenasµg/l10< 1,0
Varismg/l2,00,002
Švinasµg/l10< 2,0
Stibisµg/l5,0< 1,0
1,2-dichloretanasµg/l3,0< 2,0
Tetrachloretenas ir trichloretenasµg/l10< 0,10
Benzenasµg/l1,0< 1,0
Benzpirenasµg/l0,010< 0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliaiµg/l0,10< 0,10
Haloformų sumaµg/l100< 0,10
PESTICIDAI
Aldrinasµg/l0,030< 0,01
Dieldrinasµg/l0,030< 0,01
Heptachlorasµg/l0,030< 0,01
Heptachlor-epoksidasµg/l0,030< 0,01
Kiti pesticidaiµg/l0,10< 0,04
Pesticidų sumaµg/l0,50< 0,04


Panevežys | Naujamiesčio kaimas | Naujamiestis | Ramygala | Uliūnai

RAMYGALA

MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasTiriamas vandens kiekisLeidžiamas kiekis pagal HN 24:2017Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli)100 ml00
Žarniniai enterokokai100 ml00
Koliforminės bakterijos100 ml00
Kolonijas sudarančių vienetų sk. 22°C1 mlBe nebūdingų pokyčių5
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasMato vienetasRibinė rodiklio vertė, ne daugiau kaipNustatyta
Spalvamg/l Pt307
DrumstumasDV40,23
Amonismg/l0,500,62
Aliuminisµg/l200< 1,7
Sulfatasmg/l25011
Chloridasmg/l2502,5
Bendroji geležisµg/l20034
Manganasµg/l5010
Permanganato indeksasmg/l5,01,4
Vandenilio jonų koncentracijapH vnt6,5-9,57,5
Savitasis elektros laidis (20°C)µS/cm2500572
Kvapo slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Skonio slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Bendras kietumasmmol/l-3,02
Natrismg/l20019,7
Bendroji organinė anglismg/lBe nebūdingų pokyčių-
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritasmg/l0,500,04
Nitratasmg/l501,05
Fluoridasmg/l 1,50,40
Cianidaiµg/l50< 10
Borasmg/l1,00,33
Bromatasµg/l10-
Selenasµg/l10< 1,0
Nikelisµg/l20< 1,0
Gyvsidabrisµg/l1,0< 0,10
Chromasµg/l50< 0,50
Kadmisµg/l5,0< 0,03
Arsenasµg/l10< 1,0
Varismg/l2,00,002
Švinasµg/l25< 2,0
Stibisµg/l5,0< 1,0
1,2-dichloretanasµg/l3,0< 2,0
Tetrachloretenas ir trichloretenasµg/l10< 0,10
Benzenasµg/l1,0< 1,0
Benzpirenasµg/l0,010< 0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliaiµg/l0,10< 0,10
Haloformų sumaµg/l100< 0,10
PESTICIDAI
Aldrinasµg/l0,030< 0,01
Dieldrinasµg/l0,030< 0,01
Heptachlorasµg/l0,030< 0,01
Heptachlor-epoksidasµg/l0,030< 0,01
Kiti pesticidaiµg/l0,10< 0,04
Pesticidų sumaµg/l0,50< 0,04


Panevežys | Naujamiesčio kaimas | Naujamiestis | Ramygala | Uliūnai

ULIŪNAI

MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasTiriamas vandens kiekisLeidžiamas kiekis pagal HN 24:2017Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli)100 ml00
Žarniniai enterokokai100 ml00
Koliforminės bakterijos100 ml00
Kolonijas sudarančių vienetų sk. 22°C1 mlBe nebūdingų pokyčių2
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasMato vienetasRibinė rodiklio vertė, ne daugiau kaipNustatyta
Spalvamg/l Pt304
DrumstumasDV40,11
Amonismg/l0,50< 0,06
Aliuminisµg/l200< 1,7
Sulfatasmg/l25014
Chloridasmg/l250∠5,0
Bendroji geležisµg/l200< 30
Manganasµg/l508,0
Permanganato indeksasmg/l5,02,0
Vandenilio jonų koncentracijapH vnt6,5-9,57,5
Savitasis elektros laidis (20°C)µS/cm2500573
Kvapo slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Skonio slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Bendras kietumasmmol/l-3,4
Natrismg/l20049,6
Bendroji organinė anglismg/lBe nebūdingų pokyčių-
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritasmg/l0,50< 0,04
Nitratasmg/l500,90
Fluoridasmg/l 1,50,27
Cianidaiµg/l50< 10
Borasmg/l1,00,34
Bromatasµg/l10-
Selenasµg/l10< 1,6
Nikelisµg/l20 1,60
Gyvsidabrisµg/l1,0< 0,10
Chromasµg/l50< 0,50
Kadmisµg/l5,0∠0,04
Arsenasµg/l10< 1,0
Varismg/l2,00,002
Švinasµg/l25< 2,0
Stibisµg/l5,0< 10
1,2-dichloretanasµg/l3,0< 2,0
Tetrachloretenas ir trichloretenasµg/l10< 0,10
Benzenasµg/l1,0< 1,0
Benzpirenasµg/l0,010< 0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliaiµg/l0,01< 0,010
Haloformų sumaµg/l100< 0,10
PESTICIDAI
Aldrinasµg/l0,030< 0,01
Dieldrinasµg/l0,030< 0,01
Heptachlorasµg/l0,030< 0,01
Heptachlor-epoksidasµg/l0,030< 0,01
Kiti pesticidaiµg/l0,10< 0,04
Pesticidų sumaµg/l0,50< 0,04

Panevežys | Naujamiesčio kaimas | Naujamiestis | Ramygala | Uliūnai

ISO medaliai
Jūs apie mus...
AV el. paštas

GRĮŽTI Į VIRŠŲ
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) ir/ar jų identifikatorius. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.