Geriamojo vandens kokybė        asociatyvi nuotrauka


UAB „Aukštaitijos vandenys“ tiekiamo vartotojams geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai 


Panevežys | Naujamiesčio kaimas | Naujamiestis | Ramygala | Uliūnai

PANEVĖŽYS


MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasTiriamas vandens kiekisLeidžiamas kiekis pagal HN 24:2017Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli)100 ml00
Žarniniai enterokokai100 ml00
Koliforminės bakterijos100 ml00
Kolonijas sudarančių vienetų sk. 22°C1 mlBe nebūdingų pokyčių<4
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasMato vienetasRibinė rodiklio vertė, ne daugiau kaipNustatyta
Spalvamg/l Pt304
DrumstumasDV40,10
Amonismg/l0,500,17
Aliuminisµg/l200<7,8
Sulfatasmg/l25078,1
Chloridasmg/l25046,1
Bendroji geležisµg/l20020
Manganasµg/l5019,7
Permanganato indeksasmg/l5,01,1
Vandenilio jonų koncentracijapH vnt6,5-9,57,5
Savitasis elektros laidis (20°C)µS/cm2500763
Kvapo slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Skonio slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Bendras kietumasmmol/l-3,36
Natrismg/l20043,3
Bendroji organinė anglismg/lBe nebūdingų pokyčių2,1
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritasmg/l0,500,01
Nitratasmg/l500,25
Fluoridasmg/l 1,50,34
Cianidaiµg/l50< 10
Borasmg/l1,00,28
Bromatasµg/l10<5
Selenasµg/l10< 1,0
Nikelisµg/l20<1,0
Gyvsidabrisµg/l1,0< 0,10
Chromasµg/l50<0,40
Kadmisµg/l5,00,10
Arsenasµg/l10< 1,0
Varismg/l2,00,0019
Švinasµg/l10<2,0
Stibisµg/l5,0< 1,0
1,2-dichloretanasµg/l3,0< 2,0
Tetrachloretenas ir trichloretenasµg/l10< 0,10
Benzenasµg/l1,0< 1,0
Benzpirenasµg/l0,010< 0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliaiµg/l0,01<0,005
Haloformų sumaµg/l100< 0,10
PESTICIDAI
Aldrinasµg/l0,030< 0,005
Dieldrinasµg/l0,030< 0,005
Heptachlorasµg/l0,030< 0,005
Heptachlor-epoksidasµg/l0,030< 0,005
Kiti pesticidaiµg/l0,10< 0,005
Pesticidų sumaµg/l0,50< 0,01


Panevežys | Naujamiesčio kaimas | Naujamiestis | Ramygala | Uliūnai

NAUJAMIESČIO KAIMAS


MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasTiriamas vandens kiekisLeidžiamas kiekis pagal HN 24:2017Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli)100 ml00
Žarniniai enterokokai100 ml00
Koliforminės bakterijos100 ml00
Kolonijas sudarančių vienetų sk. 22°C1 mlBe nebūdingų pokyčių
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasMato vienetasRibinė rodiklio vertė, ne daugiau kaipNustatyta
Spalvamg/l Pt30< 3
DrumstumasDV417
Amonismg/l0,500,21
Aliuminisµg/l200< 7,8
Sulfatasmg/l25058
Chloridasmg/l25050
Bendroji geležisµg/l20057
Manganasµg/l5015,3
Permanganato indeksasmg/l5,01,1
Vandenilio jonų koncentracijapH vnt6,5-9,57,7
Savitasis elektros laidis (20°C)µS/cm2500667
Kvapo slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Skonio slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Bendras kietumasmmol/l-2,9
Natrismg/l20048,9
Bendroji organinė anglismg/lBe nebūdingų pokyčių-
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritasmg/l0,50< 0,01
Nitratasmg/l50<0,1
Fluoridasmg/l 1,50,33
Cianidaiµg/l50<10
Borasmg/l1,00,30
Bromatasµg/l10<5
Selenasµg/l10<1,0
Nikelisµg/l20< 1,0
Gyvsidabrisµg/l1,0<0,10
Chromasµg/l50< 0,83
Kadmisµg/l5,0< 0,1
Arsenasµg/l10<1,0
Varismg/l2,00,002
Švinasµg/l10< 2,0
Stibisµg/l5,0<1,0
1,2-dichloretanasµg/l3,0<2,0
Tetrachloretenas ir trichloretenasµg/l10<0,10
Benzenasµg/l1,0<1,0
Benzpirenasµg/l0,010<0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliaiµg/l0,01<0,005
Haloformų sumaµg/l100<0,10
PESTICIDAI
Aldrinasµg/l0,030<0,005
Dieldrinasµg/l0,030<0,005
Heptachlorasµg/l0,030<0,005
Heptachlor-epoksidasµg/l0,030<0,005
Kiti pesticidaiµg/l0,10<0,005
Pesticidų sumaµg/l0,50<0,01


Panevežys | Naujamiesčio kaimas | Naujamiestis | Ramygala | Uliūnai

NAUJAMIESTIS


MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasTiriamas vandens kiekisLeidžiamas kiekis pagal HN 24:2017Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli)100 ml00
Žarniniai enterokokai100 ml00
Koliforminės bakterijos100 ml00
Kolonijas sudarančių vienetų sk. 22°C1 mlBe nebūdingų pokyčių6
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasMato vienetasRibinė rodiklio vertė, ne daugiau kaipNustatyta
Spalvamg/l Pt30< 3
DrumstumasDV40,11
Amonismg/l0,50< 0,06
Aliuminisµg/l200<7,8
Sulfatasmg/l25065
Chloridasmg/l25062
Bendroji geležisµg/l20015
Manganasµg/l505,3
Permanganato indeksasmg/l5,01,0
Vandenilio jonų koncentracijapH vnt6,5-9,57,3
Savitasis elektros laidis (20°C)µS/cm2500853
Kvapo slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Skonio slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Bendras kietumasmmol/l-3,8
Natrismg/l20038
Bendroji organinė anglismg/lBe nebūdingų pokyčių-
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritasmg/l0,500,05
Nitratasmg/l500,25
Fluoridasmg/l 1,50,38
Cianidaiµg/l50< 10
Borasmg/l1,00,26
Bromatasµg/l10< 5
Selenasµg/l10< 1,0
Nikelisµg/l20< 1,0
Gyvsidabrisµg/l1,0< 0,10
Chromasµg/l501,2
Kadmisµg/l5,0< 0,1
Arsenasµg/l10< 1,0
Varismg/l2,00,002
Švinasµg/l10< 2,0
Stibisµg/l5,0< 1,0
1,2-dichloretanasµg/l3,0< 2,0
Tetrachloretenas ir trichloretenasµg/l10< 0,10
Benzenasµg/l1,0< 1,0
Benzpirenasµg/l0,010< 0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliaiµg/l0,10< 0,005
Haloformų sumaµg/l100< 0,10
PESTICIDAI
Aldrinasµg/l0,030< 0,005
Dieldrinasµg/l0,030< 0,005
Heptachlorasµg/l0,030< 0,005
Heptachlor-epoksidasµg/l0,030< 0,005
Kiti pesticidaiµg/l0,10< 0,005
Pesticidų sumaµg/l0,50< 0,01


Panevežys | Naujamiesčio kaimas | Naujamiestis | Ramygala | Uliūnai

RAMYGALA


MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasTiriamas vandens kiekisLeidžiamas kiekis pagal HN 24:2017Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli)100 ml00
Žarniniai enterokokai100 ml00
Koliforminės bakterijos100 ml00
Kolonijas sudarančių vienetų sk. 22°C1 mlBe nebūdingų pokyčių5
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasMato vienetasRibinė rodiklio vertė, ne daugiau kaipNustatyta
Spalvamg/l Pt307
DrumstumasDV40,23
Amonismg/l0,500,46
Aliuminisµg/l200< 7,8
Sulfatasmg/l25016
Chloridasmg/l2505,3
Bendroji geležisµg/l20041
Manganasµg/l5010
Permanganato indeksasmg/l5,01,4
Vandenilio jonų koncentracijapH vnt6,5-9,57,5
Savitasis elektros laidis (20°C)µS/cm2500639
Kvapo slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Skonio slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Bendras kietumasmmol/l-3,42
Natrismg/l20029,9
Bendroji organinė anglismg/lBe nebūdingų pokyčių-
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritasmg/l0,500,01
Nitratasmg/l500,71
Fluoridasmg/l 1,50,40
Cianidaiµg/l50< 10
Borasmg/l1,00,30
Bromatasµg/l10<5
Selenasµg/l10< 1,0
Nikelisµg/l20< 1,0
Gyvsidabrisµg/l1,0< 0,10
Chromasµg/l50< 0,40
Kadmisµg/l5,0< 0,10
Arsenasµg/l10< 1,0
Varismg/l2,00,002
Švinasµg/l25< 2,0
Stibisµg/l5,0< 1,0
1,2-dichloretanasµg/l3,0< 2,0
Tetrachloretenas ir trichloretenasµg/l10< 0,10
Benzenasµg/l1,0< 1,0
Benzpirenasµg/l0,010< 0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliaiµg/l0,10< 0,005
Haloformų sumaµg/l100< 0,10
PESTICIDAI
Aldrinasµg/l0,030< 0,005
Dieldrinasµg/l0,030< 0,005
Heptachlorasµg/l0,030< 0,005
Heptachlor-epoksidasµg/l0,030< 0,005
Kiti pesticidaiµg/l0,10< 0,005
Pesticidų sumaµg/l0,50< 0,01


Panevežys | Naujamiesčio kaimas | Naujamiestis | Ramygala | Uliūnai

ULIŪNAI


MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasTiriamas vandens kiekisLeidžiamas kiekis pagal HN 24:2017Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli)100 ml00
Žarniniai enterokokai100 ml00
Koliforminės bakterijos100 ml00
Kolonijas sudarančių vienetų sk. 22°C1 mlBe nebūdingų pokyčių4
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimasMato vienetasRibinė rodiklio vertė, ne daugiau kaipNustatyta
Spalvamg/l Pt304
DrumstumasDV40,11
Amonismg/l0,50< 0,06
Aliuminisµg/l200< 7,8
Sulfatasmg/l25014
Chloridasmg/l250∠5,0
Bendroji geležisµg/l200 23
Manganasµg/l508,0
Permanganato indeksasmg/l5,02,0
Vandenilio jonų koncentracijapH vnt6,5-9,57,5
Savitasis elektros laidis (20°C)µS/cm2500573
Kvapo slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Skonio slenkstis-Priimtinas vartotojamsPriimtinas vartotojams
Bendras kietumasmmol/l-3,25
Natrismg/l20016,3
Bendroji organinė anglismg/lBe nebūdingų pokyčių-
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritasmg/l0,50< 0,01
Nitratasmg/l500,68
Fluoridasmg/l 1,50,31
Cianidaiµg/l50< 10
Borasmg/l1,00,24
Bromatasµg/l10<0,005
Selenasµg/l10< 1,0
Nikelisµg/l20 1,2
Gyvsidabrisµg/l1,0< 0,10
Chromasµg/l50< 0,40
Kadmisµg/l5,0∠0,1
Arsenasµg/l10< 1,0
Varismg/l2,00,002
Švinasµg/l25< 2,0
Stibisµg/l5,0< 1,0
1,2-dichloretanasµg/l3,0< 2,0
Tetrachloretenas ir trichloretenasµg/l10< 0,10
Benzenasµg/l1,0< 1,0
Benzpirenasµg/l0,010< 0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliaiµg/l0,01< 0,005
Haloformų sumaµg/l100< 0,10
PESTICIDAI
Aldrinasµg/l0,030< 0,005
Dieldrinasµg/l0,030< 0,005
Heptachlorasµg/l0,030< 0,005
Heptachlor-epoksidasµg/l0,030< 0,005
Kiti pesticidaiµg/l0,10< 0,005
Pesticidų sumaµg/l0,50< 0,01

Panevežys | Naujamiesčio kaimas | Naujamiestis | Ramygala | Uliūnai

Atnaujinta 2019 05 06

Visi 4.png
Jūs apie mus...
AV el. paštas


GRĮŽTI Į VIRŠŲ
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) ir/ar jų identifikatorius. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.