Nuotekų išvalymo kokybė


UAB „Aukštaitijos vandenys“ eksploatuojamų nuotekų valyklų 2017 metų pagrindinių teršalų rodikliai

Panevėžio nuotekų valykla


Parametras
Vidutinė metinė koncentracija, mg/l
Prieš valymą
Po valymo
Normatyvas
BDS7    462 5,3 12
Bendras azotas (N)
   62 7,9 10
Bendras fosforas (P)    14 0,5 1

Ramygalos nuotekų valykla


Parametras
Vidutinė metinė koncentracija, mg/l
Prieš valymą
Po valymo
Normatyvas
BDS7    123    6,5 29

Uliūnų nuotekų valykla


Parametras
Vidutinė metinė koncentracija, mg/l
Prieš valymą
Po valymo
Normatyvas
BDS7 195    8,0 23
ISO medaliai
Jūs apie mus...
AV el. paštas

GRĮŽTI Į VIRŠŲ