Nuotekų išvalymo kokybė


UAB „Aukštaitijos vandenys“ eksploatuojamų nuotekų valyklų 2016 metų pagrindinių teršalų rodikliai

Panevėžio nuotekų valykla


Parametras
Vidutinė metinė koncentracija, mg/l
Prieš valymą
Po valymo
Normatyvas
BDS7 919 5 12
Bendras azotas (N)
100 7,7 10
Bendras fosforas (P) 17 0,4 1

Ramygalos nuotekų valykla


Parametras
Vidutinė metinė koncentracija, mg/l
Prieš valymą
Po valymo
Normatyvas
BDS7 310 8,5 29

Uliūnų nuotekų valykla


Parametras
Vidutinė metinė koncentracija, mg/l
Prieš valymą
Po valymo
Normatyvas
BDS7 115 7,7 23
ISO medaliai
Jūs apie mus...
AV el. paštas

GRĮŽTI Į VIRŠŲ