Įgyvendinami projektai

2014 - 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos investicinis projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“


UAB „Požeminės linijos“ rekonstruos 15 km tinklų

Įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“, 2019 m. kovo 14 d. tarp UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir UAB „Požeminės linijos“ (Kaunas) buvo pasirašyta rangos sutartis „Nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste“. Už rangos sutarties kainą (2 699 825, 91 Eur) bus rekonstruota apie 7,2 km. nuotekų ir apie 7,8 km. vandentiekio tinklų. Dalis numatomų rekonstruoti nuotekų ir vandentiekio tinklų patenka į Panevėžio miesto nekilnojamųjų kultūros vertybių (kultūros paveldo objektų) teritoriją, t. y. Panevėžio miesto istorinę dalį.

Ši rangos sutartis  bus finansuojama 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų (50 proc.) ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ (50 proc.) lėšomis.

Statybos darbų trukmė - 12 mėnesių nuo darbų pradžios datos.


Pasirašyta sutartis dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo

2017 metų vasario 2 dieną UAB „Aukštaitijos vandenys“ generalinis direktorius Saulius Venckus ir UAB „Panevėžio ryšių statyba“ generalinis direktorius Audrius Balčėtis pasirašė rangos sutartį „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio m. pietvakarinėje dalyje (tarp Alanto, Šilauogių, Spanguolių, Ešerių, Balandžių ir Aviečių gatvių) bei Keramikų, Žemaičių. Sodų, Šiaulių, Stoties, Durpyno ir Velžio kelias gatvėse“. Ši rangos sutartis dalinai (50 %) finansuojama 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų ir (50%) UAB „Aukštaitijos vandenys“ lėšomis.        Už sutarties darbų kainą - 2.566.447, 00 Eur - bus įrengta: apie 18,5 km vandentiekio tinklų, apie 18 km nuotekų tinklų ir 7 nuotekų siurbinės. Atlikus darbus, Panevėžio mieste bus sudarytos galimybės prie centralizuoto vandentiekio tinklų prisijungti 381 būsto savininkams ir 364 būstų savininkams prie centralizuoto nuotakyno. Sutartis įsigalios po projekto administravimo ir finansavimo sutarties tarp UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir Aplinkos projektų valdymo agentūros pasirašymo.

Statybos darbų trukmė - 18 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo datos.

Pasirašyta rangos sutartis dėl vamzdynų rekonstravimo

Įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“,2017 m. kovo 8 d. UAB „Aukštaitijos vandenys“ generalinis direktorius Saulius Venckus ir UAB „Edrija“ (Klaipėda) generalinis direktorius Edmondas Dargis pasirašė rangos sutartį „Nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste“.        Už sutarties darbų kainą (1.322.540 Eur). bus rekonstruota apie 10,3 km. nuotekų ir apie 9,5 km. vandentiekio tinklų. Dalis numatomų rekonstruoti nuotekų ir vandentiekio tinklų patenka į Panevėžio miesto nekilnojamųjų kultūros vertybių (kultūros paveldo objektų) teritoriją, t.y. Panevėžio miesto istorinę dalį. Ši rangos sutartis  (50 %) finansuojama 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų (50 proc.) ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ lėšomis (50 proc.).        Sutartis įsigalios, kai bus pasirašyta UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir Aplinkos projektų valdymo agentūros projekto administravimo ir finansavimo sutartis.

Statybos darbų trukmė - 18 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo datos.

Prasidės dalies Panevėžio miesto nuotekų valyklos rekonstravimas

Vasario mėnesį pasirašyta rangos sutartis „Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“ tarp UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“, įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“. Už sutarties darbų kainą - 1.918 809 Eur - bus rekonstruota: parengtinio nuotekų valymo grandis (grotų pastatas, smėliagaudės ir smėlio atskyrimo patalpa), pastatytas naujas pūdytuvas su priklausiniais (biodujų talpykla, valymo grandis ir žvakė), įrengti nauji technologiniai vamzdynai, sumontuoti nauji įrengimai (šilumokaičiai, cirkuliaciniai siurbliai ir kt,) bei cheminių reagentų įterpimo ir dozavimo sistema. Ši rangos sutartis finansuojama 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų (50%) ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ (50%) lėšomis.

Sutartis įsigalios, kai bus pasirašyta UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir Aplinkos projektų valdymo agentūros projekto administravimo ir finansavimo sutartis.

Statybos darbų trukmė 18 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos.

Kuriame Lietuvos ateitį Aukštaitijos vandenys

Panevėžiečiams – švarus geriamasis vanduo ir sutvarkytos nuotekos

Dalis Panevėžio miesto gyventojų iki šiol neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotai tiekiamo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemos. Siekiant pagerinti esamą situaciją, pradėtas vykdyti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas vandentvarkos projektas, kurio tikslas – padidinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą gyventojams.

Centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas – būdas pagerinti gyvenimo sąlygas ir bendrą ekologinę situaciją, todėl pradėtas įgyvendinti 2014-2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.3.02-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“.

Pagal šį projektą Panevėžyje planuojama įrengti ir rekonstruoti apie 28 km vandentiekio ir 28,3 km nuotekų tinklų, pastatyti 7 požemines nuotekų perpumpavimo siurblines, o Panevėžio rajono Papušių kaime – rekonstruoti Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginius. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai, o didelės apimties projekto statybos pradžia numatoma 2017 m. liepos pabaigoje-rugpjūtį.

Pasieks ir sodus

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ susideda iš kelių rangos sutarčių, pagal kurias bus atliekami įvairūs vandentvarkos sistemos gerinimo darbai.

Pagal rangos sutartį Nr. 014-T-01/23 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio m. Pietvakarinėje dalyje (tarp Alanto, Šilauogių, Spanguolių, Ešerių, Balandžių ir Aviečių gatvių), bei Keramikų, Žemaičių, Sodų, Šiaulių, Stoties, Durpyno ir Velžio kelias gatvėse“ bus įrengta apie 18,5 km vandentiekio ir apie 18 km nuotekų tinklų bei sumontuotos 7 nuotekų siurbinės. Šių darbų kaina – 2 566 447 Eur.

„Įgyvendinus rangos sutartį bus sudarytos galimybės prisijungti prie vandentiekio tinklų 399 būstams, o prie nuotekų tinklų – 382 būstams. Centralizuoto geriamojo vandens tekimo ir nuotekų surinkimo paslauga galės naudotis Panevėžio miesto gyventojai bei miesto teritorijoje esančių sodų bendrijų „Ąžuolas“, „Klevas“ ir „Šermutas“ nariai. Prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų turės galimybę pasijungti atitinkamai 371 ir 348 sodų būstai“, – įvardijo Evaldas Kubiliūnas, UAB „Aukštaitijos vandenys“ projektų įgyvendinimo grupės vadovas.

Atnaujins tinklus istorinėje miesto dalyje

Dar vienas statybos darbų objektas – vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas. Už 1 322 540 Eur pagal rangos sutartį Nr. 014-TR-04/70 „Nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste“ bus rekonstruota apie 10,2 km nuotekų ir apie 9,5 km vandentiekio tinklų, suremontuoti šuliniai bei kameros. Vandentiekio ir nuotekų tinklai bus pagerinti Panevėžio miesto A. Smetonos, Laisvės a., Savanorių a., Klaipėdos, J. Basanavičiaus ir dar 25 miesto gatvėse. Dalis numatomų rekonstruoti nuotekų bei vandentiekio tinklų patenka į Panevėžio miesto kultūros paveldo objektų teritoriją – istorinę dalį.

Pagal rangos sutartį Nr. 014-R-03/43 „Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“ bus rekonstruota parengtinio nuotekų valymo grandis ir pastatytas naujas 3600 m3 pūdytuvas su technologiniais priklausiniais, įrengti nauji technologiniai vamzdynai, sumontuoti nauji įrengimai. Nuotekų tvarkymo infrastruktūros modernizavimas bei išplėtimas bus atliktas Panevėžio miesto nuotekų valykloje. Sutarties darbų kaina – 1 918 809 Eur.

Finansavimas – lygiomis dalimis

Visos rangos sutartys iš dalies (50 proc.) finansuojamos 2014–2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir (50 proc.) UAB „Aukštaitijos vandenys“ lėšomis. Sutartys įsigaliojo š.m. balandžio 7 d.; statybos darbų trukmė – 18 mėn. nuo sutarčių įsigaliojimo datos.

Projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ (projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0004) finansuoti skirta 9 476 320 Eur. Iš jų ES struktūrinių fondų lėšos sudaro – 4 738 160 Eur, o likusią dalį (4 738 160 Eur) skiria projekto užsakovas – UAB „Aukštaitijos vandenys“. Planuojama, kad prie centralizuotos vandentiekio tinklų ir nuotekų surinkimo sistemos gyventojai galės prisijungti jau kitais metais – projekto statybos darbų pabaiga numatoma 2019 m. spalio 24 d.

Projektas dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.3.02-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.


Kuriame Lietuvos ateitį Aukštaitijos vandenys

Panevėžyje įsibėgėjo vandentvarkos darbai

Š. m. pavasarį pradėtas įgyvendinti projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“. Per pastaruosius mėnesius atlikti darbai leis daliai panevėžiečių prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų tinklų prisijungti dar šįmet.

2014–2020 m. ES fondų investicinių veiksmų programos projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ sudaro trys rangos sutartys statybos darbams ir viena paslaugų sutartis. Šiuo metu įgyvendintas vienas iš keturių rangos sutarties Nr. 014-T-01 etapų.

Įgyvendinta dalis sutarties

Pagal 2017 m. vasario mėnesio 2 dieną pasirašytą rangos sutartį „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio m. pietvakarinėje dalyje (tarp Alanto, Šilauogių, Spanguolių, Ešerių, Balandžių ir Aviečių gatvių) bei Keramikų, Žemaičių, Sodų, Šiaulių, Stoties, Durpyno ir Velžio kelias gatvėse“ atlikti pirmojo etapo darbai.

Panevėžio m. Žemaičių, Šiaulių, Stoties, Durpyno ir Velžio kelias gatvėse įrengta 528 metrai nuotekų ir 565 metrai vandentiekio tinklų, sudarant galimybes centralizuoto nuotekų šalinimo paslauga pasinaudoti 15 namų ūkių gyventojams, o naudotis centralizuotu vandentiekiu – 17 būstų gyventojams.

Gyvenimo sąlygos keisis iš esmės

Pagal projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ išvis bus įrengti ir rekonstruoti apie 28 km vandentiekio bei 28,3 km nuotekų tinklų, pastatytos 7 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės, o Panevėžio rajono Papušių kaime – rekonstruoti Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginiai. Įgyvendinus projektą prie centralizuoto vandentiekio tinklų išvis galės prisijungti 399, o prie centralizuoto nuotakyno – 382 namų ūkiai.

„Šis projektas – itin svarbus gerinant panevėžiečių gyvenimo kokybę. Turint priėjimą prie švaraus geriamo vandens ir tinkamai tvarkant nuotekas, iš esmės kinta ir ekologinė situacija: kuo daugiau gyventojų prisijungia prie vandentiekio bei nuotekų tinklų, tuo didesnė nauda gamtai“, – teigė Evaldas Kubiliūnas, projekto įgyvendinimo grupės vadovas.

Lėšų skiria Europos Sąjunga

Projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ finansuoti išvis skirta 9 476 320 Eur. Iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos sudaro pusę sumos – 4 738 160 Eur, o likusią dalį (4 738 160 Eur) skiria projekto užsakovas – UAB „Aukštaitijos vandenys“. Didelės apimties projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. balandį. Darbų pabaiga numatoma 2018 spalio 24 d.

Projektas atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.3.02-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Kuriame Lietuvos ateitį Aukštaitijos vandenys

Panevėžyje įsibėgėjo vandentvarkos darbai

Panevėžyje nuo 2017 m. kovo tęsiasi projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ įgyvendinimas. Šiuo metu atlikta 12 proc. centralizuoto vandentiekio bei nuotekų tinklų tiesimo darbų. 2014–2020 m. ES fondų investicinių veiksmų programos projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ sudaro trys rangos sutartys statybos darbams ir viena paslaugų sutartis.

Darbams sutrukdė šalčiai

Pagal rangos sutartį Nr. 014-T-01 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio m. pietvakarinėje dalyje (tarp Alanto, Šilauogių, Spanguolių, Ešerių, Balandžių ir Aviečių gatvių) bei Keramikų, Žemaičių, Sodų, Šiaulių, Stoties, Durpyno ir Velžio kelias gatvėse“ atlikti pirmojo etapo darbai Panevėžio m. Žemaičių, Šiaulių, Stoties, Durpyno ir Velžio kelias gatvėse, įrengta apie 0,528 km nuotekų ir apie 0,564 km vandentiekio tinklų. Sudarytos galimybės centralizuoto nuotekų šalinimo paslauga pasinaudoti 20-ies, o naudotis centralizuotu vandentiekiu – 19-os būstų gyventojams.

Pasak Projektų įgyvendinimo grupės vadovo Evaldo Kubiliūno, dėl didelių žiemos šalčių vandentvarkos darbai buvo sustabdyti nuo š. m. sausio 22 d. iki kovo 8 d.

Šiuo metu nuotekų ir vandentiekio tinklų bei nuotekų perpumpavimo siurblinių įrengimo darbai vykdomi sodų bendrijose „Ąžuolas“, „Klevas“ ir ‚Šermutas“, kuriose įrengta 1,977 km savitakinių ir slėginių nuotekų bei 2,355 km vandentiekio tinklų, sumontuotos dvi nuotekų siurblinės (NS2-Šilingių g. ir NS1-Pelėdų g.).

Ką derėtų žinoti?

Sodų bendrijų „Ąžuolas“, „Klevas“ ir „Šermutas“ gyventojai dėl jų teritorijose vykdomų nuotekų ir vandentiekio tinklų bei nuotekų perpumpavimo siurblinių statybos darbų susidurs su laikinais susisiekimo komunikacijų nepatogumais.

Privažiavimas prie statomų tinklų numatomas esamais keliais ir gatvėmis. Tinklų statybos metu išorinio ir vidinio transporto judėjimo eismą pagal galiojančias kelių eismo taisykles organizuoja rangovas (UAB „Panevėžio ryšių statyba“). Statybos metu pažeistos dangos bus atstatytos į ne blogesnę būklę nei buvo prieš statybos pradžią.

„Įvadų ir išvadų vietos su gyventojais suderintos projektavimo metu. Savo poreikius dėl įvadų ir išvadų vietų tikslinimo gyventojai gali išsakyti „Panevėžio ryšių statybos“ darbų vadovams. Žinotina, kad vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas įrengiamas iki sklypo ribos“, – dėmesį atkreipė E. Kubiliūnas.

Įrengta 12 proc., rekonstruota – 24 proc. tinklų

Nuo statybos leidimo išdavimo iki 2018 m. kovo mėn. 27 d. įrengta apie 2,505 km nuotekų ir 2, 919 km vandentiekio tinklų, kas sudaro apie 12 proc. tinklų nuo bendro įrengiamų tinklų ilgio. Iš suprojektuotų 7 sumontuotos 2 nuotekų siurblinės bei rekonstruota apie 3,051 km nuotekų ir 1,673 km vandentiekio tinklų. Tai sudaro 24 proc. nuo bendro rekonstruotinų tinklų ilgio.

Pagal projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ išvis bus įrengta bei rekonstruota apie 28 km vandentiekio bei 28,3 km nuotekų tinklų, pastatytos 7 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės, o Panevėžio rajono Papušių kaime – rekonstruoti Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginiai. Įgyvendinus projektą prie centralizuoto vandentiekio tinklų išvis galės prisijungti 399, o prie centralizuoto nuotakyno – 382 namų ūkiai.

Finansuoja Europos Sąjunga

Projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ finansuoti išvis skirta 9 476 320 Eur. Iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos sudaro pusę sumos – 4 738 160 Eur, o likusią dalį (4 738 160 Eur) skiria projekto užsakovas – UAB „Aukštaitijos vandenys“. Didelės apimties projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. balandį. Darbų pabaiga numatoma 2018 spalio 24 d.

Projektas atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.3.02-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Kuriame Lietuvos ateitį Aukštaitijos vandenys

Panevėžyje sėkmingai tęsiami vandentvarkos darbai

Panevėžyje toliau tęsiamas investicinio projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ įgyvendinimas. Šiuo projektu siekiama užtikrinti Panevėžio miesto ir rajono gyventojams geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas bei iš esmės pagerinti vandentvarkos paslaugų kokybę. Darbai pietvakarinėje miesto dalyje ir Panevėžio gatvėse. Po pristabdytų statybos darbų praeitą žiemą pagal rangos sutartį Nr. 014-T-01 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio m. pietvakarinėje dalyje (tarp Alanto, Šilauogių, Spanguolių, Ešerių, Balandžių ir Aviečių gatvių) bei Keramikų, Žemaičių, Sodų, Šiaulių, Stoties, Durpyno ir Velžio kelias gatvėse“, šiais metais jie sėkmingai užbaigti sodų bendrijoje „Šermutas“, buvusioje sodų bendrijoje „Klevas“ bei aukščiau paminėtose Panevėžio miesto gatvėse. Sodų bendrijoje „Ąžuolas“ darbai bus baigti 2019 m. sausio mėn. pabaigoje. Pagal šią rangos sutartį Panevėžio pietvakarinėje dalyje bei Keramikų, Žemaičių, Sodų, Šiaulių, Stoties, Durpyno ir Velžio kelias gatvėse įrengta apie 19,5 km. vandentiekio, apie 19 km buitinių savitakinių ir slėginių nuotekų tinklų, taip pat sumontuotos 8 nuotekų siurblinės. Įgyvendinus rangos sutartį prie įrengtų vandentiekio ir nuotekų tinklų turės galimybę prisijungti po 400 namų ūkių.

Sodų bendrijoje „Klevas“ ir buvusioje sodų bendrijoje „Šermutas“ po vandentiekio tinklų bei nuotekų perpumpavimo siurblinių įrengimo darbų buvo sutvarkytos gatvių dangos. Laikinų susisiekimo nepatogumų dėl nuotekų ir vandentiekio šulinių įrengimo gatvių važiuojamojoje dalyje gali kilti sodų bendrijos „Ąžuolas“ gyventojams.

Nuotekų valyklos rekonstravimas

Gauti statybos leidimai parengtinio valymo grandies rekonstravimui ir naujo pūdytuvo statybai. Parengtinio valymo grandyje vyksta technologinių statinių (latakų) rekonstravimo ir technologinių įrengimų keitimas (smėliagaudėse ir grotų pastate). Naujo pūdytuvo statybvietėje vykdomi pamatų technologinei įrangai įrengimo darbai. Į statybvietę pristatyta technologinė įranga: 3 spiraliniai transporteriai (vienas sumontuotas), 3 automatinių grotų su nešmenų presais komplektai, biodujų saugykla, biodujų sausinimo įranga ir dujų deginimo fakelas. Sumontuotas stoginės karkasas.

Pristabdytas rekonstravimas

Šių metų liepos 9 d. UAB „Aukštaitijos vandenys“ iniciatyva buvo nutraukta rangos sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste“ su rangovu UAB „Edrija“. Sutartis nutraukta dėl sutartinių įsipareigojimų (statybos darbų) nevykdymo. Rangovas iki sutarties nutraukimo spėjo rekonstruoti apie ketvirtadalį tinklų – 4,76 km. iš 19,72 km. vandentiekio ir nuotekų tinklų. 2018 m gruodžio mėn. 18 d. paskelbtas naujas konkursas statybos darbams „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste“ pirkti“. Darbų baigimo laikas – per 12 mėn. nuo rangos sutarties pasirašymo datos.

Finansuoja Europos Sąjunga

Projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ finansuoti skirta 9 476 320 Eur. Iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos sudaro pusę sumos – 4 738 160 Eur, o likusią dalį (4 738 160 Eur) skiria projekto užsakovas – UAB „Aukštaitijos vandenys“. Didelės apimties projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. balandį. Darbų pabaiga numatoma 2019 m. pabaigoje.

Projektas atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.3.02-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Visi 4.png
Jūs apie mus...
AV el. paštas


GRĮŽTI Į VIRŠŲ
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) ir/ar jų identifikatorius. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.