Lietuvos ateitį kuriame drauge su Europos Sąjunga


Kuriame Lietuvos ateit5

2007–2013 m. Lietuvoje įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Šis projektas iš esmės yra Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto tąsa ir vienas iš daugelio projektų, kuriuos įgyvendinant Lietuva ir ES bendradarbiauja panaudojant ES struktūrinę paramą, nuosekliai mažinančią socialinius bei ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ar atskirų regionų. ES struktūrinė parama padeda kurti Lietuvą, kurioje būtų gera ir saugu gyyventi, dirbti, investuoti. Vandens tiekimo sistemų atnaujinimas ir plėtra prisideda prie darnesnės visuomenės sukūrimo, tolygios regioninės plėtros, kuriama geresnė, saugesnė gyvenimo aplinka ir kokybė, skatinamas vietos potencialo panaudojimas, atvykstamasis ir vietos turizmas, prisidedama prie kokybiškų ir prieinamų viešųjų paslaugų teikimo, aplinkos išsaugojimo ir jos kokybės gerinimo.

Panevėžyje ir Panevėžio rajone (iš esmės Panevėžio priemiesčiuose) 2007–2013 m. bus įgyvendinta 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ sudedamosios dalys – „Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra“ (4 etapai) bei „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“.


Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra

I ETAPAS

 
 • Nuotekų rinktuvai, slėginiai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Panevėžyje J.Janonio g. ir Berčiūnų k. (Panevėžio rajonas).

Vandentiekio tinklų čia bus paklota 6 809 metrai, nuotekų – 5 942 metrai, įrengtos 3 nuotekų perpumpavimo siurblinės.

 • Nuotekų rinktuvai, slėginiai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančiame Vyčių kaime;
 • nuotekų rinktuvas, NPS, slėginiai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Velželio kaime;
 • nuotekų slėginiai su NPS ir vandentiekio skirstomieji tinklai Vyčių k. Zigmo kv.;
 • nuotekų rinktuvai, nuotekų slėginiai su NPS ir vandentiekio skirstomieji tinklai Dembavos k. Pajuosčio kv.;
 • vandentiekio skirstomieji tinklai Dembavos k. Baužių g.;
 • nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Dembavos k. Obelų g.;
 • vandentiekio skirstomieji tinklai Velžio k.

Viso šiose vietose bus paklota 7 024 metrai vandentiekio, 5 248 metrai nuotekų tinklų, įrengtos 4 nuotekų perpumpavimo siurblinės.

 • Nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Daumėnų g. Panevėžyje;
 • nuotekų rinktuvai, nuotekų slėginiai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Plukių g.;
 • nuotekų rinktuvai, nuotekų slėginiai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Bajoriškių g.;
 • nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Savitiškio skg.;
 • nuotekų rinktuvas ir nuotekų slėginiai tinklai Kranto g.;
 • nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Alyvų g.;
 • nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Naujamiesčio g.;
 • nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Stoties g.;
 • nuotekų rinktuvas Krekenavos g.;
 • nuotekų rinktuvas Marijonų g.;
 • nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai K.Donelaičio g.;
 • nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Smėlynės g.;
 • nuotekų rinktuvas Sodų g.;
 • nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai A.Smetonos g.;
 • vandentiekio skirstomieji tinklai S.Kerbedžio g.;
 • vandentiekio skirstomieji tinklai Bijūnų g.;
 • vandentiekio rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Klaipėdos g.;
 • nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Katkų g.;
 • vandentiekio skirstomieji tinklai Sodininkų g.

Viso bus pakloti 6 165 metrai vandentiekio ir 3 354 metrai nuotekų tinklų, įrengtos 3 nuotekų perpompavimo siurblinės.

II ETAPAS

 
 • Nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir vandentiekio skirstomieji tinklai Panevėžyje Pagojaus g. I kv.;
 • Panevėžio raj. Paviešečių km.

Vandentiekio vamzdynų – 4 008 metrai, nuotekų – 3 354 metrai, 3 nuotekų perpumpavimo siurblinės.

 • Nuotekų rinktuvai, kolektorius, slėginiai nuotekų tinklai, skirstomieji vandentiekio tinklai Matininkų g. (Panevėžyje);
 • nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir skirstomieji vandentiekio tinklai Lituanikos g.;
 • nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir skirstomieji vandentiekio tinklai Pažagienių km. (Panevėžio raj. savivaldybė);
 • nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir skirstomieji vandentiekio tinklai Pažagienių km. Pažagienių g.;
 • vandentiekio skirstomieji tinklai Vaivadų km. Saulėtekio g.

Vandentiekio vamzdynų – 7 704 metrai, nuotekų – 10 654 metrai, 5 nuotekų perpumpavimo siurblinės.

III ETAPAS

 
 • Nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir skirstomieji vandentiekio tinklai Pinavos km. (Panevėžio rajono savivaldybė);
 • nuotekų rinktuvai, slėginiainuotekų ir vandentiekio skirstomieji tinklai Senamiesčio km.

Vandentiekio tinklų – 2 264 metrai, nuotekų – 4 176 metrai, įrengtos 3 nuotekų perpumpavimo siurblinės.

 • Nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir vandentiekio skirstomieji tinklai Tilvyčio g. (Panevėžio m. ir Panevėžio raj. savivaldybių teritorija);
 • nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir vandentiekio skirstomieji tinklai Ramygaloje (Panevėžio raj.);
 • nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir vandentiekio skirstomieji tinklai Naujamiestyje;
 • nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir vandentiekio skirstomieji tinklai Šilagalio km.;
 • nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir vandentiekio skirstomieji tinklai Paežerio I km.

Vandentiekio tinklų – 14 551 metras, nuotekų – 15 605 metrai, 11 nuotekų perpumpavimo siurblinių.

IV ETAPAS

 • Nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir vandentiekio skirstomieji tinklai Paežerio I km. Samanynės g. (Panevėžio raj.).

Vandentiekio tinklų – 1 126 metrai, nuotekų – 993 metrai, 1 nuotekų perpumpavimo siurblinė.

 • Nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir vandentiekio skirstomieji tinklai Panevėžyje: Vynupės g., Savitiškio g., Pagojaus II kv., Pagojaus III kv. ir Maksvytiškių km. (Panevėžio raj.)

Vandentiekio tinklų – 9 609 metrai, nuotekų – 11 021 metras, 4 nuotekų perpumpavimo siurblinės.


Panevėžyje ir Panevėžio rajone nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtrą finansuoja:

 • ES Sanglaudos fondas – 31,3 mln. litų.
 • UAB "Aukštaitijos vandenys" – 1,88 mln. litų.
 • LR biudžetas – 3,7 mln. litų.
AV

Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba (2010–2014 metai)

 • ES parama – per 20,105 mln. litų.
 • Valstybės biudžeto lėšos – per 2.345 mln. litų.
 • UAB "Aukštaitijos vandenys" lėšos – per 2,496 mln. litų.
 

Būsimi projekto rezultatai: ekonomiškai utilizuojama, saugoma ir tvarkoma atlieka; mažesnis dumblo kiekis; mažesnės šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, mažesnė oro tarša nemalonų kvapą skleidžiančiomis dujomis; atsinaujinančios energijos gavybos šaltinis; mažesnis neigiamas dumblo poveikis aplinkai.


 

Gauti 4 pasiūlymai atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbus

Tęsiant 2007–2013 metų sanglaudos skatinimo veiksmų programos III prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės „VP-3-3.1-AM-01-V Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra“ įgyvendinimo projektą Panevėžyje ir Panevėžio rajone, 2009 m. rugsėjo 16 d. įvyko pasiūlymų atlikti darbus „Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros I etapas“ vokų atplėšimo procedūra. Nors darbų pirkimo dokumentus buvo įsigiję vienuolika organizacijų, pasiūlymus pateikė keturios. Šiuo metu prasidėjo pasiūlymų atlikti darbus vertinimo procedūra, kuri užtruks apie mėnesį laiko.

(2009 m. rugsėjo 17 d.)

 
UAB „Aukštaitjos vandenys“ pasirašė sutartį dėl naujų nuotekų ir vandentiekio tinklų statybos

2009 m. lapkričio 25 d. UAB „Aukštaitijos vandenys“ pasirašė Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros I etapo rangos sutartį su konkurso laimėtoju AB Panevėžio statybos trestas. Nors konkurso pirkimo dokumentus įsigijo 11 įvairių statybos organizacijų, pačiame konkurse dalyvavo tik keturios. Gavus statybos leidimą tinklų statyba turėtų prasidėti jau netrukus. Darbus atliks AB Panevėžio statybos trestas filialas „Gerbusta“, techninę priežiūrą – UAB „Technik LT“.

Šis projektas – sudedamoji 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės „VP-3-3.1-AM-01-V Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo renovavimas ir plėtra“ dalis. Panevėžio mieste ir Panevėžio rajone visas šis projektas suskirstytas į 4 etapus, kurių įgyvendinimui iš ES Sanglaudos fondo skirta 44,387 mln. litų. Procentine išraiška ES Sanglaudos fondo indėlis – 80 proc., Lietuvos Respublikos – 15 proc., „Aukštaitijos vandenų“ – 5 proc.

Pirmajame etape numatyta įrengti nuotekų rinktuvus, slėginius ir vandentiekio skirstomuosius tinklus Panevėžio mieste J.Janonio, Daumėnų, Plukių, Bajoriškių, Alyvų, Naujamiesčio, Stoties, K.Donelaičio, Smėlynės, A.Smetonos, Katkų, Klaipėdos gatvėse, Savitiškio skersgatvyje.

Vandentiekio skirstomieji tinklai bus pakloti S.Kerbedžio, Bijūnų, Sodininkų gatvėse.

Nuotekų rinktuvai bus pakloti Krekenavos, Marijonų, Sodų, Kranto gatvėse.

Šiame etape numatyta įrengti nuotekų rinktuvus, slėginius nuotekų bei vandentiekio skirstomuosius tinklus Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių priemiestinių Berčiūnų, Vyčių, Velželio, Dembavos kaimuose.

Įgyvendinus pirmąjį Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros etapą, galimybes savo tinklus prisijungti prie centralizuoto nuotakyno ir centralizuoto vandentiekio turės per 1260 gyventojų.

Kitų etapų įgyvendinimą – skelbti konkursus etc. – planuojama pradėti 2010 metų pradžioje.

(atnaujinta 2009 m. lapkričio 25 d.)

Tinklų statybos darbai prasidėjo

2009 m. gruodžio 8 d. oficialiai paskelbta „Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros I etapo“ statybos darbų pradžia. Tą padarė UAB „Technik LT“, atliekančios techninę darbų priežiūrą, vadovas Z.Vezbergas. Rangovų atstovas – PST filialo „Gerbusta“ direktorius J.Ratkus patikino, kad darbus pradėti delsiama nebus, jie bus atlikti kokybiškai ir laiku.

Atplėšti vokai su pasiūlymais

2010 m. kovo 3 d. atplėšti vokai, kuriuose pateikti pirkimo „Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ administravimo, statybų techninės priežiūros ir viešinimo paslaugų teikimo pasiūlymai. Vokus su pasiūlymais pateikė 3 kompanijos.

I etapas įgyvendintas

2010 m. spalio 27 d. statybos užbaigimo komisija pasirašė aktą, patvirtinatį, kad baigti įgyvendinti II paketo I etapo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbai Panevėžyje ir priemiestinėse Panevėžio rajono vietovėse. Iš viso paklota apie 20 km vandentiekio, apie 17 km nuotekų tinklų, 10 nuotekų perpumpavimo siurblinių. Galimybės savo tinklus prisijungti prie centralizuotų vandentvarkos tinklų sudarytos bevei 500 namų gyventojams. Šios statybos darbų vertė – per 13,5 mln. litų. Pagrindinis projekto finansuotojas – ES Sanglaudos fondas (85 proc.). Lėšas taipogi skyrė LR (10 proc.) bei UAB „Aukštaitjos vandenys" (5 proc.), nors bendrovei realiai teko prisidėti ir didesne pinigų suma.

Pasirašyta rangos sutartis dėl tinklų plėtros Paliūniškyje

2010 m. gruodžio 20 d. pasirašyta vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Panevėžio rajone, Paliūniškyje darbų rangos sutartis tarp UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir AB Panevėžio statybos trestas. Įgyvendinus tinklų plėtros darbus, bus paklota per 11,3 km vandetiekio, apie 11 km nuotekų tinklų, įrengtos 4 nuotekų perpumpavimo siurblinės. Centarlizuotai gauti geriamąjį vandenį bei šalinti nuotekas turės gakimybę apie 600 paliūniškiečių.

Prasidės tinklų plėtros IV etapo darbai

2010 metų gruodžio 23 d. UAB „Aukštaitjos vandenys“ generalinis direktorius Rimantas Liepa bei UAB „Panevėžio ryšių statyba“ generalinis direktorius Audrius Balčėtis pasirašė „Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros IV etapo“ statybos darbų sutartį.

Trečiasis etapas - įgyvendintas

2011 metų lapkričio 22 d. komisija pasirašė Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros III etapo statybos užbaigimo aktą.

Darbai baigti Panevėžio rajono Paežerio I k., Piniavos k., Tilvyčio g. kv. dalyje, Ramygalos mieste ir Naujamiesčio miestelyje, Senamiesčio ir Šilagalio kaimuose, bei Panevėžio miesto Tilvyčio g. kv. dalyje Naujus inžinerinius tinklus sudaro 16,6 km nuotekų ir 16,4 km vandentiekio tinklų bei 14 nuotekų siurblinių. Įgyvendinus šį etapą prie centralizuotų nuotekų šalinimo ir vandentiekio tinklų galės prisijungti 946 vartotojai.

Panevėžio mieste ir rajone vykdomas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžyje ir Ramygaloje“ suskirstytas į keturis etapus, kurių bendra vertė – beveik 36,9 mln. Lt. UAB „Aukštaitijos vandenys“ į projektą investavo 1,88 mln. Lt savo lėšų. ES Sanglaudos fondo indėlis daugiau nei 31,3 mln. Lt, Lietuvos Respublikos biudžeto – apie 3,7 mln. Lt.

Visi 4.png
Jūs apie mus...
AV el. paštas


GRĮŽTI Į VIRŠŲ
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) ir/ar jų identifikatorius. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.