Geriamojo vandens kokybė

UAB „Aukštaitijos vandenys“ tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai 

Panevėžys
MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2017 Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli) skč./100 ml 0 0
Žarniniai enterokokai skč./100 ml 0 0
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip Nustatyta
Koliforminės bakterijos skč. /100 ml 0 0
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22ºC skč./1 ml Be nebūdingų pokyčių ‹3,0
Spalva mg/l Pt 30 3
Drumstumas NTU 4 0,22
Amonis mg/l 0,50 0,23
Aliuminis µg/l 200 ‹7,1
Sulfatas mg/l 250 83
Chloridas mg/l 250 44
Bendroji geležis µg/l 200 ‹20
Manganas µg/l 50 17
Permanganato indeksas
mg/lO2
5,0 1,1
Vandenilio jonų koncentracija pH vnt 6,5-9,5 7,6
Savitasis elektros laidis (20°C) µS/cm-¹ 2500 753
Kvapo slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Bendras kietumas mmol/l - 3,3
Natris mg/l 200 94
Bendroji organinė anglis mg/l Be nebūdingų pokyčių 5,1
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritas mg/l 0,50 ‹0,02
Nitratas mg/l 50 0,4
Fluoridas mg/l 1,5 0,3
Cianidai µg/l 50 < 10
Boras mg/l 1,0 0,32
Bromatas µg/l 10 < 5
Selenas µg/l 10 < 1
Nikelis µg/l 20 ‹2
Gyvsidabris µg/l 1,0 < 0,1
Chromas µg/l 50 ‹0,7
Kadmis µg/l 5,0 <0,15
Arsenas µg/l 10 < 1
Varis mg/l 2,0 0,0007
Švinas µg/l 10 < 2
Stibis µg/l 5,0 < 1,0
1,2-dichloretanas µg/l 3,0 < 0,20
Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 < 0,20
Benzenas µg/l 1,0 < 0,20
Benzpirenas µg/l 0,010 < 0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai µg/l 0,10 < 0,005
Haloformų suma µg/l 100 < 0,20
PESTICIDAI
Aldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Dieldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Heptachloras µg/l 0,030 < 0,005
Heptachlorepoksidas µg/l 0,030 < 0,005
Kiti pesticidai µg/l 0,10 < 0,005
Pesticidų suma µg/l 0,50 < 0,01

Pastaba: "<"- rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.

Naujamiesčio kaimas
MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2017 Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli) skč./100 ml 0 0
Žarniniai enterokokai skč./100 ml 0 0
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip Nustatyta
Koliforminės bakterijos skč./100 ml 0 0
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22°C skč./1 ml Be nebūdingų pokyčių 0
Spalva mg/l Pt 30 < 3
Drumstumas NTU 4 0,5
Amonis mg/l 0,50 0,10
Aliuminis µg/l 200 < 7,8
Sulfatas mg/l 250 49
Chloridas mg/l 250 47
Bendroji geležis µg/l 200 28
Manganas µg/l 50 39
Permanganato indeksas
mg/lO2
5 ‹0,5
Vandenilio jonų koncentracija pH vnt 6,5-9,5 7,5
Savitasis elektros laidis (20°C) µS/cm-¹ 2500 671
Kvapo slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Bendras kietumas mmol/l - 2,8
Natris mg/l 200 45
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritas mg/l 0,50 < 0,01
Nitratas mg/l 50 0,28
Fluoridas mg/l 1,5 0,34
Cianidai µg/l 50 < 10
Boras mg/l 1,0 0,32
Bromatas µg/l 10 < 5
Selenas µg/l 10 < 1
Nikelis µg/l 20 < 2
Gyvsidabris µg/l 1,0 < 0,1
Chromas µg/l 50 < 0,7
Kadmis µg/l 5,0 < 0,15
Arsenas µg/l 10 < 1
Varis mg/l 2,0 0,001
Švinas µg/l 10 < 2
Stibis µg/l 5,0 < 1
1,2-dichloretanas µg/l 3,0 < 0,20
Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 < 0,20
Benzenas µg/l 1,0 < 0,20
Benzpirenas µg/l 0,010 < 0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai µg/l 0,01 < 0,005
Haloformų suma µg/l 100 < 0,20
PESTICIDAI
Aldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Dieldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Heptachloras µg/l 0,030 < 0,005
Heptachlorepoksidas µg/l 0,030 < 0,005
Kiti pesticidai µg/l 0,10 < 0,005
Pesticidų suma µg/l 0,50 < 0,01

Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.

Naujamiestis
MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2017 Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli) skč./100 ml 0 0
Žarniniai enterokokai skč./100 ml 0 0
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip Nustatyta
Koliforminės bakterijos skč./100/ml 0 0
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22ºC skč./1/ml Be nebūdingų pokyčių 5
Spalva mg/l Pt 30 < 3
Drumstumas NTU 4 0,15
Amonis mg/l 0,50 < 0,05
Aliuminis µg/l 200 <7,8
Sulfatas mg/l 250 118
Chloridas mg/l 250 54
Bendroji geležis µg/l 200 <20
Manganas µg/l 50 39
Permanganato indeksas
mg/lO2
5 0,5
Vandenilio jonų koncentracija pH vnt 6,5-9,5 7,3
Savitasis elektros laidis (20°C) µS/cm-¹ 2500 780
Kvapo slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Bendras kietumas mmol/l - 4,5
Natris mg/l 200 45
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritas mg/l 0,50 0,02
Nitratas mg/l 50 0,3
Fluoridas mg/l 1,5 0,6
Cianidai µg/l 50 < 10
Boras mg/l 1,0 0,24
Bromatas µg/l 10 < 5
Selenas µg/l 10 < 1
Nikelis µg/l 20 < 2
Gyvsidabris µg/l 1,0 < 0,1
Chromas µg/l 50 <0,7
Kadmis µg/l 5,0 < 0,15
Arsenas µg/l 10 < 1,0
Varis mg/l 2,0 0,001
Švinas µg/l 10 < 2
Stibis µg/l 5,0 < 1
1,2-dichloretanas µg/l 3,0 < 0,20
Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 < 0,20
Benzenas µg/l 1,0 < 0,20
Benzpirenas µg/l 0,010 < 0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai µg/l 0,10 < 0,005
Haloformų suma µg/l 100 < 0,20
PESTICIDAI
Aldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Dieldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Heptachloras µg/l 0,030 < 0,005
Heptachlorepoksidas µg/l 0,030 < 0,005
Kiti pesticidai µg/l 0,10 < 0,005
Pesticidų suma µg/l 0,50 < 0,01

Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.

Ramygala
MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2017 Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli) skč./100 ml 0 0
Žarniniai enterokokai skč./100 ml 0 0
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip Nustatyta
Koliforminės bakterijos skč./100 ml 0 0
Kolonijas sudarančių vnt. sk.22°C skč./1 ml Be nebūdingų pokyčių ‹3
Spalva mg/l Pt 30 5
Drumstumas NTU 4 0,14
Amonis mg/l 0,50 0,46
Aliuminis µg/l 200 < 7,8
Sulfatas mg/l 250 6,6
Chloridas mg/l 250 ‹5
Bendroji geležis µg/l 200 ‹25
Manganas µg/l 50 9,4
Permanganato indeksas
mg/lO2
5,0 2,2
Vandenilio jonų koncentracija pH vnt 6,5-9,5 7,5
Savitasis elektros laidis (20°C) µS/cm-¹ 2500 642
Kvapo slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Bendras kietumas mmol/l - 2,9
Natris mg/l 200 27,1
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritas mg/l 0,50 0,01
Nitratas mg/l 50 0,68
Fluoridas mg/l 1,5 0,47
Cianidai µg/l 50 < 10
Boras mg/l 1,0 0,36
Bromatas µg/l 10 <5
Selenas µg/l 10 < 1
Nikelis µg/l 20 < 2
Gyvsidabris µg/l 1,0 < 0,1
Chromas µg/l 50 < 0,7
Kadmis µg/l 5,0 < 0,15
Arsenas µg/l 10 < 1
Varis mg/l 2,0 0,004
Švinas µg/l 25 < 2
Stibis µg/l 5,0 < 1
1,2-dichloretanas µg/l 3,0 < 0,20
Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 < 0,20
Benzenas µg/l 1,0 < 0,20
Benzpirenas µg/l 0,010 < 0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai µg/l 0,10 < 0,005
Haloformų suma µg/l 100 < 0,20
PESTICIDAI
Aldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Dieldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Heptachloras µg/l 0,030 < 0,005
Heptachlorepoksidas µg/l 0,030 < 0,005
Kiti pesticidai µg/l 0,10 < 0,005
Pesticidų suma µg/l 0,50 < 0,01

Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.

Uliūnai
MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2017 Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli) skč./100 ml 0 0
Žarniniai enterokokai skč./100 ml 0 0
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip Nustatyta
Koliforminės bakterijos skč./100 ml 0 0
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22°C skč./1 ml Be nebūdingų pokyčių <3
Spalva mg/l Pt 30 3
Drumstumas NTU 4 0,19
Amonis mg/l 0,50 < 0,05
Aliuminis µg/l 200 < 7,8
Sulfatas mg/l 250 23
Chloridas mg/l 250 ‹5
Bendroji geležis µg/l 200  <20
Manganas µg/l 50 10
Permanganato indeksas
mg/lO2
5,0 1
Vandenilio jonų koncentracija pH vnt 6,5-9,5 7,5
Savitasis elektros laidis (20°C) µS/cm-¹ 2500 575
Kvapo slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Bendras kietumas mmol/l - 3,2
Natris mg/l 200 35
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritas mg/l 0,50 < 0,01
Nitratas mg/l 50 0,9
Fluoridas mg/l 1,5 0,3
Cianidai µg/l 50 < 10
Boras mg/l 1,0 0,26
Bromatas µg/l 10 <5
Selenas µg/l 10 < 1
Nikelis µg/l 20  <2
Gyvsidabris µg/l 1,0 < 0,1
Chromas µg/l 50 0,72
Kadmis µg/l 5,0 ‹0,15
Arsenas µg/l 10 < 1
Varis mg/l 2,0 0,002
Švinas µg/l 25 < 2
Stibis µg/l 5,0 < 1
1,2-dichloretanas µg/l 3,0 < 0,20
Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 < 0,20
Benzenas µg/l 1,0 < 0,20
Benzpirenas µg/l 0,010 < 0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai µg/l 0,01 < 0,005
Haloformų suma µg/l 100 < 0,20
PESTICIDAI
Aldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Dieldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Heptachloras µg/l 0,030 < 0,005
Heptachlorepoksidas µg/l 0,030 < 0,005
Kiti pesticidai µg/l 0,10 < 0,005
Pesticidų suma µg/l 0,50 < 0,01

Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-06-10 09:34