Geriamojo vandens kokybė

UAB „Aukštaitijos vandenys“ tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai 

Panevėžys
MIKROBIOLOGINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2023 Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli) skč./100 ml 0 0
Žarniniai enterokokai skč./100 ml 0 0
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip Nustatyta
Koliforminės bakterijos skč. /100 ml 0 0
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22ºC skč./1 ml Be nebūdingų pokyčių 0
Spalva mg/l Pt 30 3
Drumstumas NTU 4 0,23
Amonis mg/l 0,50 0,23
Aliuminis µg/l 200 11
Sulfatas mg/l 250 86
Chloridas mg/l 250 50
Geležis µg/l 200 <20
Manganas µg/l 50 19
Permanganato indeksas
mg/lO2
5 1
Vandenilio jonų koncentracija pH vnt 6,5-9,5 7,5
Savitasis elektros laidis (20°C) µS/cm-¹ 2500 765
Kvapo slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Bendras kietumas mmol/l - 3,3
Natris mg/l 200 52,4
Bendroji organinė anglis mg/l Be nebūdingų pokyčių 2,2
CHEMINIAI RODIKLIAI
Nitritas mg/l 0,50 0,01
Nitratas mg/l 50 0,1
Fluoridas mg/l 1,5 0,4
Cianidai µg/l 50 < 10
Boras mg/l 1,5 0,32
Bromatas µg/l 10 < 5
Selenas µg/l 20 < 1
Nikelis µg/l 20 < 2
Gyvsidabris µg/l 1,0 < 0,1
Chromas µg/l 50 < 1
Kadmis µg/l 5,0 <0,3
Arsenas µg/l 10 < 1
Varis mg/l 2,0 <0,001
Švinas µg/l 10 < 1
Stibis µg/l 10 < 1
1,2-dichloretanas µg/l 3,0 < 0,20
Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 < 0,20
Benzenas µg/l 1,0 < 0,20
Benzpirenas µg/l 0,010 < 0,002
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai µg/l 0,10 < 0,005
Trihalometanų suma µg/l 100 < 0,20
Aldrinas µg/l 0,030 < 0,01
Dieldrinas µg/l 0,030 < 0,01
Heptachloras µg/l 0,030 < 0,01
Heptachlorepoksidas µg/l 0,030 < 0,01
Kiti pesticidai µg/l 0,10 < 0,01
Pesticidų suma µg/l 0,50 < 0,01

Pastaba: "<"- rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.

Naujamiesčio kaimas
MIKROBIOLOGINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2023 Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli) skč./100 ml 0 0
Žarniniai enterokokai skč./100 ml 0 0
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip Nustatyta
Koliforminės bakterijos skč./100 ml 0 0
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22°C skč./1 ml Be nebūdingų pokyčių <0
Spalva mg/l Pt 30 < 3
Drumstumas NTU 4 0,53
Amonis mg/l 0,50 0,05
Aliuminis µg/l 200 < 10
Sulfatas mg/l 250 57
Chloridas mg/l 250 47
Geležis µg/l 200 41
Manganas µg/l 50 31
Permanganato indeksas
mg/lO2
5 0,6
Vandenilio jonų koncentracija pH vnt 6,5-9,5 7,5
Savitasis elektros laidis (20°C) µS/cm-¹ 2500 664
Kvapo slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Bendras kietumas mmol/l - 2,9
Natris mg/l 200 44,4
CHEMINIAI RODIKLIAI
Nitritas mg/l 0,50  0,01
Nitratas mg/l 50 0,8
Fluoridas mg/l 1,5 0,3
Cianidai µg/l 50 < 10
Boras mg/l 1,5 0,23
Bromatas µg/l 10 < 5
Selenas µg/l 20 < 1
Nikelis µg/l 20 < 2
Gyvsidabris µg/l 1,0

0,52

Chromas µg/l 50 < 1
Kadmis µg/l 5,0 < 0,3
Arsenas µg/l 10 < 1
Varis mg/l 2,0 <0,001
Švinas µg/l 10 < 1
Stibis µg/l 10 < 1
1,2-dichloretanas µg/l 3,0 < 0,20
Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 < 0,20
Benzenas µg/l 1,0 < 0,20
Benzpirenas µg/l 0,010 < 0,002
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai µg/l 0,01 < 0,005
Trihalometanų suma µg/l 100 < 0,20
Aldrinas µg/l 0,030 < 0,01
Dieldrinas µg/l 0,030 < 0,01
Heptachloras µg/l 0,030 < 0,01
Heptachlorepoksidas µg/l 0,030 < 0,01
Kiti pesticidai µg/l 0,10 < 0,01
Pesticidų suma µg/l 0,50 < 0,01

Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.

Naujamiestis
MIKROBIOLOGINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2023 Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli) skč./100 ml 0 0
Žarniniai enterokokai skč./100 ml 0 0
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip Nustatyta
Koliforminės bakterijos skč./100/ml 0 0
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22ºC skč./1/ml Be nebūdingų pokyčių 5
Spalva mg/l Pt 30 < 3
Drumstumas NTU 4 0,21
Amonis mg/l 0,50 < 0,05
Aliuminis µg/l 200 14
Sulfatas mg/l 250 79
Chloridas mg/l 250 66
Geležis µg/l 200 <20
Manganas µg/l 50 9,6
Permanganato indeksas
mg/lO2
5 0,5
Vandenilio jonų koncentracija pH vnt 6,5-9,5 7,3
Savitasis elektros laidis (20°C) µS/cm-¹ 2500 822
Kvapo slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Bendras kietumas mmol/l - 4,2
Natris mg/l 200 29,6
CHEMINIAI RODIKLIAI
Nitritas mg/l 0,50 0,01
Nitratas mg/l 50 0,7
Fluoridas mg/l 1,5 0,5
Cianidai µg/l 50 < 10
Boras mg/l 1,5 0,1
Bromatas µg/l 10 < 5
Selenas µg/l 20 < 1
Nikelis µg/l 20 < 2
Gyvsidabris µg/l 1,0 < 0,1
Chromas µg/l 50 1,6
Kadmis µg/l 5,0 < 0,3
Arsenas µg/l 10 1,1
Varis mg/l 2,0 0,0012
Švinas µg/l 10 < 1
Stibis µg/l 10 < 1
1,2-dichloretanas µg/l 3,0 < 0,20
Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 < 0,20
Benzenas µg/l 1,0 < 0,20
Benzpirenas µg/l 0,010 < 0,002
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai µg/l 0,10 < 0,005
Trihalometanų suma µg/l 100 < 0,20
Aldrinas µg/l 0,030 < 0,01
Dieldrinas µg/l 0,030 < 0,01
Heptachloras µg/l 0,030 < 0,01
Heptachlorepoksidas µg/l 0,030 < 0,01
Kiti pesticidai µg/l 0,10 < 0,01
Pesticidų suma µg/l 0,50 < 0,01

Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.

Ramygala
MIKROBIOLOGINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2023 Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli) skč./100 ml 0 0
Žarniniai enterokokai skč./100 ml 0 0
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip Nustatyta
Koliforminės bakterijos skč./100 ml 0 0
Kolonijas sudarančių vnt. sk.22°C skč./1 ml Be nebūdingų pokyčių < 3,0
Spalva mg/l Pt 30 6
Drumstumas NTU 4 0,34
Amonis mg/l 0,50 0,41
Aliuminis µg/l 200 < 10
Sulfatas mg/l 250 3
Chloridas mg/l 250 < 5,0
Geležis µg/l 200 35
Manganas µg/l 50 9,0
Permanganato indeksas
mg/lO2
5,0 2,5
Vandenilio jonų koncentracija pH vnt 6,5-9,5 7,5
Savitasis elektros laidis (20°C) µS/cm-¹ 2500 564
Kvapo slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Bendras kietumas mmol/l - 2,9
Natris mg/l 200 27,0
CHEMINIAI RODIKLIAI
Nitritas mg/l 0,50 0,01
Nitratas mg/l 50 0,7
Fluoridas mg/l 1,5 0,5
Cianidai µg/l 50 < 10
Boras mg/l 1,5 < 0,10
Bromatas µg/l 10 < 5
Selenas µg/l 20 < 1
Nikelis µg/l 20 < 2
Gyvsidabris µg/l 1,0 < 0,1
Chromas µg/l 50 < 1
Kadmis µg/l 5,0 < 0,3
Arsenas µg/l 10 < 1
Varis mg/l 2,0 0,0017
Švinas µg/l 10 < 1
Stibis µg/l 10 < 1
1,2-dichloretanas µg/l 3,0 < 0,20
Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 < 0,20
Benzenas µg/l 1,0 < 0,20
Benzpirenas µg/l 0,010 < 0,002
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai µg/l 0,10 < 0,005
Trihalometanų suma µg/l 100 < 0,20
Aldrinas µg/l 0,030 < 0,01
Dieldrinas µg/l 0,030

< 0,01

Heptachloras µg/l 0,030 < 0,01
Heptachlorepoksidas µg/l 0,030 < 0,01
Kiti pesticidai µg/l 0,10 < 0,01
Pesticidų suma µg/l 0,50 < 0,01

Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.

Uliūnai
MIKROBIOLOGINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2023 Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli) skč./100 ml 0 0
Žarniniai enterokokai skč./100 ml 0 0
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip Nustatyta
Koliforminės bakterijos skč./100 ml 0 0
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22°C skč./1 ml Be nebūdingų pokyčių 0
Spalva mg/l Pt 30 4
Drumstumas NTU 4 0,46
Amonis mg/l 0,50 < 0,05
Aliuminis µg/l 200 < 10
Sulfatas mg/l 250 12
Chloridas mg/l 250 < 5,0
Geležis µg/l 200 < 20
Manganas µg/l 50 6,1
Permanganato indeksas
mg/lO2
5 1,2
Vandenilio jonų koncentracija pH vnt 6,5-9,5 7,4
Savitasis elektros laidis (20°C) µS/cm-¹ 2500 574
Kvapo slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Bendras kietumas mmol/l - 3,2
Natris mg/l 200 12,9
CHEMINIAI RODIKLIAI
Nitritas mg/l 0,50 0,01
Nitratas mg/l 50 1,2
Fluoridas mg/l 1,5 0,3
Cianidai µg/l 50 < 10
Boras mg/l 1,5 0,1
Bromatas µg/l 10 <5
Selenas µg/l 20 < 1
Nikelis µg/l 20 < 2
Gyvsidabris µg/l 1,0 < 0,1
Chromas µg/l 50 <1
Kadmis µg/l 5,0 < 0,3
Arsenas µg/l 10 < 1
Varis mg/l 2,0 < 0,001
Švinas µg/l 10 < 1
Stibis µg/l 10 < 1
1,2-dichloretanas µg/l 3,0 < 0,20
Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 < 0,20
Benzenas µg/l 1,0 < 0,20
Benzpirenas µg/l 0,010 < 0,002
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai µg/l 0,01 < 0,005
Trihalometanų suma µg/l 100 < 0,20
Aldrinas µg/l 0,030 < 0,01
Dieldrinas µg/l 0,030 < 0,01
Heptachloras µg/l 0,030 < 0,01
Heptachlorepoksidas µg/l 0,030 < 0,01
Kiti pesticidai µg/l 0,10 < 0,01
Pesticidų suma µg/l 0,50 < 0,01

Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-20 09:36