Geriamojo vandens kokybė

UAB „Aukštaitijos vandenys“ tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai 

Panevėžys
MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2017 Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli) skč./100 ml 0 0
Žarniniai enterokokai skč./100 ml 0 0
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip Nustatyta
Koliforminės bakterijos skč. /100 ml 0 0
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22ºC skč./1 ml Be nebūdingų pokyčių 3,0
Spalva mg/l Pt 30 3
Drumstumas NTU 4 0,2
Amonis mg/l 0,50 0,24
Aliuminis µg/l 200 ‹7,1
Sulfatas mg/l 250 86
Chloridas mg/l 250 49
Bendroji geležis µg/l 200 ‹20
Manganas µg/l 50 17
Permanganato indeksas
mg/lO2
5,0 1,3
Vandenilio jonų koncentracija pH vnt 6,5-9,5 7,6
Savitasis elektros laidis (20°C) µS/cm-¹ 2500 777
Kvapo slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Bendras kietumas mmol/l - 3,4
Natris mg/l 200 94
Bendroji organinė anglis mg/l Be nebūdingų pokyčių 3,0
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritas mg/l 0,50 0,02
Nitratas mg/l 50 0,17
Fluoridas mg/l 1,5 0,36
Cianidai µg/l 50 < 10
Boras mg/l 1,0 0,13
Bromatas µg/l 10 < 5
Selenas µg/l 10 < 1
Nikelis µg/l 20 ‹2,0
Gyvsidabris µg/l 1,0 < 0,1
Chromas µg/l 50 ‹0,7
Kadmis µg/l 5,0 <0,15
Arsenas µg/l 10 < 1
Varis mg/l 2,0 <0,001
Švinas µg/l 10 < 2
Stibis µg/l 5,0 < 1
1,2-dichloretanas µg/l 3,0 < 2,0
Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 < 0,10
Benzenas µg/l 1,0 < 0,20
Benzpirenas µg/l 0,010 < 0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai µg/l 0,10 < 0,005
Haloformų suma µg/l 100 < 0,10
PESTICIDAI
Aldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Dieldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Heptachloras µg/l 0,030 < 0,005
Heptachlorepoksidas µg/l 0,030 < 0,005
Kiti pesticidai µg/l 0,10 < 0,005
Pesticidų suma µg/l 0,50 < 0,01

Pastaba: "<"- rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.

Naujamiesčio kaimas
MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2017 Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli) skč./100 ml 0 0
Žarniniai enterokokai skč./100 ml 0 0
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip Nustatyta
Koliforminės bakterijos skč./100 ml 0 0
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22°C skč./1 ml Be nebūdingų pokyčių <3,0
Spalva mg/l Pt 30 < 3
Drumstumas NTU 4 0,36
Amonis mg/l 0,50 0,05
Aliuminis µg/l 200 < 10
Sulfatas mg/l 250 66
Chloridas mg/l 250 46
Bendroji geležis µg/l 200 <20
Manganas µg/l 50 32
Permanganato indeksas
mg/lO2
5 0,9
Vandenilio jonų koncentracija pH vnt 6,5-9,5 7,5
Savitasis elektros laidis (20°C) µS/cm-¹ 2500 672
Kvapo slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Bendras kietumas mmol/l - 2,9
Natris mg/l 200 34
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritas mg/l 0,50  0,01
Nitratas mg/l 50 0,74
Fluoridas mg/l 1,5 0,30
Cianidai µg/l 50 < 10
Boras mg/l 1,0 0,23
Bromatas µg/l 10 < 5
Selenas µg/l 10 < 1
Nikelis µg/l 20 < 2
Gyvsidabris µg/l 1,0 < 0,1
Chromas µg/l 50 < 1
Kadmis µg/l 5,0 < 0,3
Arsenas µg/l 10 < 1
Varis mg/l 2,0 <0,001
Švinas µg/l 10 < 1
Stibis µg/l 5,0 < 1
1,2-dichloretanas µg/l 3,0 < 0,20
Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 < 0,10
Benzenas µg/l 1,0 < 0,20
Benzpirenas µg/l 0,010 < 0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai µg/l 0,01 < 0,005
Haloformų suma µg/l 100 < 0,10
PESTICIDAI
Aldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Dieldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Heptachloras µg/l 0,030 < 0,005
Heptachlorepoksidas µg/l 0,030 < 0,005
Kiti pesticidai µg/l 0,10 < 0,005
Pesticidų suma µg/l 0,50 < 0,01

Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.

Naujamiestis
MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2017 Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli) skč./100 ml 0 0
Žarniniai enterokokai skč./100 ml 0 0
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip Nustatyta
Koliforminės bakterijos skč./100/ml 0 0
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22ºC skč./1/ml Be nebūdingų pokyčių <3,0
Spalva mg/l Pt 30 < 3
Drumstumas NTU 4 0,23
Amonis mg/l 0,50 < 0,05
Aliuminis µg/l 200 11
Sulfatas mg/l 250 84
Chloridas mg/l 250 67
Bendroji geležis µg/l 200 <20
Manganas µg/l 50 8,2
Permanganato indeksas
mg/lO2
5 0,6
Vandenilio jonų koncentracija pH vnt 6,5-9,5 7,4
Savitasis elektros laidis (20°C) µS/cm-¹ 2500 789
Kvapo slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Bendras kietumas mmol/l - 3,9
Natris mg/l 200 25,7
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritas mg/l 0,50 <0,01
Nitratas mg/l 50 0,8
Fluoridas mg/l 1,5 0,5
Cianidai µg/l 50 < 10
Boras mg/l 1,0 0,1
Bromatas µg/l 10 < 5
Selenas µg/l 10 < 1
Nikelis µg/l 20 < 2
Gyvsidabris µg/l 1,0 < 0,1
Chromas µg/l 50 <1
Kadmis µg/l 5,0 < 0,3
Arsenas µg/l 10 < 1
Varis mg/l 2,0 <0,001
Švinas µg/l 10 < 1
Stibis µg/l 5,0 < 1
1,2-dichloretanas µg/l 3,0 < 2,0
Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 < 0,10
Benzenas µg/l 1,0 < 0,20
Benzpirenas µg/l 0,010 < 0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai µg/l 0,10 < 0,005
Haloformų suma µg/l 100 < 0,10
PESTICIDAI
Aldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Dieldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Heptachloras µg/l 0,030 < 0,005
Heptachlorepoksidas µg/l 0,030 < 0,005
Kiti pesticidai µg/l 0,10 < 0,005
Pesticidų suma µg/l 0,50 < 0,01

Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.

Ramygala
MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2017 Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli) skč./100 ml 0 0
Žarniniai enterokokai skč./100 ml 0 0
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip Nustatyta
Koliforminės bakterijos skč./100 ml 0 0
Kolonijas sudarančių vnt. sk.22°C skč./1 ml Be nebūdingų pokyčių ‹3,0
Spalva mg/l Pt 30 5
Drumstumas NTU 4 0,84
Amonis mg/l 0,50 0,47
Aliuminis µg/l 200 < 10
Sulfatas mg/l 250 16
Chloridas mg/l 250 ‹5
Bendroji geležis µg/l 200 30
Manganas µg/l 50 28
Permanganato indeksas
mg/lO2
5,0 2,4
Vandenilio jonų koncentracija pH vnt 6,5-9,5 7,5
Savitasis elektros laidis (20°C) µS/cm-¹ 2500 641
Kvapo slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Bendras kietumas mmol/l - 3,5
Natris mg/l 200 19,1
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritas mg/l 0,50 0,01
Nitratas mg/l 50 0,64
Fluoridas mg/l 1,5 0,37
Cianidai µg/l 50 < 10
Boras mg/l 1,0 <0,16
Bromatas µg/l 10 <5
Selenas µg/l 10 < 1
Nikelis µg/l 20 < 2
Gyvsidabris µg/l 1,0 < 0,1
Chromas µg/l 50 < 1
Kadmis µg/l 5,0 < 0,3
Arsenas µg/l 10 < 1
Varis mg/l 2,0 0,0015
Švinas µg/l 25 < 1
Stibis µg/l 5,0 < 1
1,2-dichloretanas µg/l 3,0 < 2,0
Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 < 0,10
Benzenas µg/l 1,0 < 0,20
Benzpirenas µg/l 0,010 < 0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai µg/l 0,10 < 0,005
Haloformų suma µg/l 100 < 0,10
PESTICIDAI
Aldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Dieldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Heptachloras µg/l 0,030 < 0,005
Heptachlorepoksidas µg/l 0,030 < 0,005
Kiti pesticidai µg/l 0,10 < 0,005
Pesticidų suma µg/l 0,50 < 0,01

Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.

Uliūnai
MIKROBINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2017 Nustatyta
Žarninės lazdelės (E. coli) skč./100 ml 0 0
Žarniniai enterokokai skč./100 ml 0 0
INDIKATORINIAI RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip Nustatyta
Koliforminės bakterijos skč./100 ml 0 0
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22°C skč./1 ml Be nebūdingų pokyčių 0
Spalva mg/l Pt 30 3
Drumstumas NTU 4 0,11
Amonis mg/l 0,50 < 0,05
Aliuminis µg/l 200 < 10
Sulfatas mg/l 250 9
Chloridas mg/l 250 ‹5
Bendroji geležis µg/l 200  <20
Manganas µg/l 50 6
Permanganato indeksas
mg/lO2
5,0 2
Vandenilio jonų koncentracija pH vnt 6,5-9,5 7,5
Savitasis elektros laidis (20°C) µS/cm-¹ 2500 579
Kvapo slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Bendras kietumas mmol/l - 3,25
Natris mg/l 200 10,8
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI
Nitritas mg/l 0,50 < 0,01
Nitratas mg/l 50 0,11
Fluoridas mg/l 1,5 0,3
Cianidai µg/l 50 < 0,1
Boras mg/l 1,0 0,26
Bromatas µg/l 10 <5
Selenas µg/l 10 < 1
Nikelis µg/l 20  <2
Gyvsidabris µg/l 1,0 < 0,1
Chromas µg/l 50 <1
Kadmis µg/l 5,0 ‹0,3
Arsenas µg/l 10 < 1
Varis mg/l 2,0 0,001
Švinas µg/l 25 < 1
Stibis µg/l 5,0 < 1
1,2-dichloretanas µg/l 3,0 < 2,0
Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 < 0,10
Benzenas µg/l 1,0 < 0,20
Benzpirenas µg/l 0,010 < 0,002
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai µg/l 0,01 < 0,005
Haloformų suma µg/l 100 < 0,10
PESTICIDAI
Aldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Dieldrinas µg/l 0,030 < 0,005
Heptachloras µg/l 0,030 < 0,005
Heptachlorepoksidas µg/l 0,030 < 0,005
Kiti pesticidai µg/l 0,10 < 0,005
Pesticidų suma µg/l 0,50 < 0,01

Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-02-08 14:46