D.U.K.


Ar numatoma mokestį už geriamąjį vandenį skaičiuoti pagal buto plotą? Kodėl į sutartį rašomas buto plotas?
Daugelyje užsienio šalių mokestis už vandenį skaičiuojamas pagal buto plotą. Buto plotas į sutartį rašomas, kad ateityje nereikėtų perrašyti sutarčių su visais vartotojais (abonentais), jeigu Lietuvoje būtų pakeista suvartoto vandens kiekio nustatymo tvarka.
Kodėl reikia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčių?
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis reglamentuoja Pardavėjo ir Vartotojo (Abonento) santykius, atsirandančius tiekiant geriamąjį vandenį, tvarkant nuotekas ir atsiskaitant už patiektą vandenį bei nuotekų tvarkymą.
Kas yra aptarnavimo kaina? Kas ją sudaro?
Aptarnavimo kaina - fiksuotas mokestis buto, namo savininkui. Mokesčio dydis nepriklauso nuo suvartoto geriamojo vandens kiekio. Į šią kainą įskaičiuojamos vandens tiekėjo išlaidos, reikalingos geriamojo vandens apskaitos prietaiso įrengimo, techninės priežiūros, keitimo, metrologinės patikros, remonto darbams atlikti, sąskaitų siuntimo ir kitos su pardavimo veikla susijusios išlaidos.
Kur kreiptis, jei daugiabučio namo bute įvyko vandentiekio avarija?
Įvykus vandentiekio avarijai bute reikia kreiptis į namo savininkų bendrijos pirmininką arba į daugiabutį namą administruojančią bendrovę, kadangi UAB "Aukštaitijos vandenys" eksploatuoja tik lauko vandentiekio tinklus.
Ar reikia sudaryti arba atnaujinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį pasikeitus buto, namo savininkui arba pasikeitus savininko pavardei?
Pasikeitus buto, namo savininkui, pasikeitus savininko pavardei reikia atvykti į UAB "Aukštaitijos vandenys" pardavimų tarnybą ir sudaryti arba atnaujinti sutartį. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, buto ar privačios valdos nuosavybę patvirtinanį dokumentą ir pateikti prašymą dėl sutarties sudarymo/atnaujinimo.
Ar būtina kreiptis į UAB "Aukštaitijos vandenys" dėl vandens skaitiklio plombos nuėmimo, norint remontuoti vandentiekio vidaus tinklus ar pakeisti sklendę?
Būtina. apie planuojamus darbus privalu informuoti UAB "Aukštaitijos vandenys" pardavimų tarnybą tel. - (8 45) 58 66 25 arba - (8 45) 58 66 25. Sutartu laiku atvykęs bendrovės darbuotojas užfiksuos skaitiklio rodmenis ir nuims plombą. Atlikus darbus vėl reikia informuoti bendrovės pardavimų tarnybą aukščiau nurodytais telefonais, ir sutartu laiku skaitiklis bus užplombuotas. Plombos nuėmimo ir užplombavimo paslauga yra mokama (žiūr. Informacija/Mokamos paslaugos).
Kur kreiptis, jei sugedo arba nustojo suktis vandens skaitiklis?
Sugedus arba nustojus suktis vandens skaitikliui apie tai reikia informuoti UAB "Aukštaitijos vandenys" tel. - (8 45) 58 66 46, - (8 45) 58 66 24 arba -(8 45) 58 66 25.
Ką daryti, jei manote, kad geriamojo vandens skaitiklis rodo neteisingai?
Jei abejojate geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenų teisingumu, Jūs galite prašyti tiekėjo patikrinti vandens apskaitos prietaiso techninę būklę. Tam reikia atvykti į UAB "Aukštaitijos vandenys" pardavimų tarnybą, pateikti prašymą, susimokėti už vandens apskaitos prietaiso techninės būklės patikrą (žiūr. Informacija/mokamos paslaugos). Vartotojui pageidaujant, jis gali dalyvauti skaitiklio patikroje. Nustačius, kad prietaisas rodo su paklaida, viršijančia leistinas normas, suvartoto vandens ir nuotekų tvarkymo kiekis perskaičiuojamas, o įmoka už geriamojo vandens apskaitos prietaiso patikrą grąžinama. Jei nustatoma, kad vandens skaitiklis techniškai tvarkingas, įmoka už patikrą negrąžinama, o vartotojas turi sumokėti už apskaitytą geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kiekį (daugiau informacijos tel. - (8 45) 58 66 24 arba - (8 45) 58 66 25).
Ar galima įsiskolinimą už paslaugas sumokėti dalimis?
Įsiskolinimą galima mokėti dalimis pasirašius skolos grąžinimo sutartį. Skolos grąžinimo terminas nustatomas šalių susitarimu, atsižvelgiant į skolos dydį bei senatį. Sudarant skolos grąžinimo sutartį reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Kaip gauti pažymą apie atsiskaitymus už paslaugas su UAB "Aukštaitijos vandenys" parduodant butą/namą? Kiek laiko galioja pažyma?
Parduodant butą/namą reikia kreiptis į UAB "Aukštaitijos vandenys" pardavimų tarnybą tel. - (8 45) 58 66 24 arba - (8 45) 58 66 25 dėl pažymos išdavimo. Sutartu laiku bendrovės darbuotojas nuvyks į parduodamą butą/namą, sutikslins vandens skaitiklio/ių rodmenis su atsiskaitymo duomenimis ir išduos pažymą apie atsiskaitymą už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Pažyma galioja 10 dienų.
Ar reikia mokėti aptarnavimo mokestį, jei bute/name niekas negyvena ir UAB "Aukštaitijos vandenys" paslaugomis nesinaudoja?
Aptarnavimo kainą reikia mokėti neatsižvelgiant į suvartoto geriamojo vandens ir sutvarkytų nuotekų kiekį ir net nesinaudojant paslaugomis.
Kur kreiptis dėl kompensacijos už geriamąjį vandenį?
Dėl kompensacijos už geriamąjį vandenį reikia kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje gyvenate, socialinės paramos skyrių.
Kaip apsaugoti geriamojo vandens skaitiklį nuo užšalimo?
Norint apsaugoti geriamojo vandens apskaitos prietaisus nuo užšalimo, reikia termoizoliacinėmis medžiagomis nuo šalčio apsaugoti vandentiekio įvadus ir pačius skaitiklius bei užsandarinti patalpas, kuriose yra vandentiekio sistema.
Kur kreiptis, jeigu šaltas vanduo teka silpnai, o kartais visiškai dingsta?
Reikia kreiptis į bendrovės apskaitos prietaisų ir mechanikos tarnybą telefonu - ( 8 45) 58 66 46.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-02-04 14:17