Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma)

 UAB „Aukštaitijos vandenys“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimu Nr. 989 patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (TAR, 2015-09-21, Nr. 2015-14023, 2019-04-17, Nr. 2019-06870) 4 punktu, paskaičiavo ir nustatė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą) vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų:

  • gyventojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 1,94 m³ vienam gyventojui per mėnesį.
  • įmonėms vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 3,88 m³ per mėnesį.

                      Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) bendrovės veiklos teritorijoje taikomas nuo 2023 m. vasario 1 d.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-02-01 07:32