Kompensacijos

Kompensacijų už geriamąjį vandenį skaičiavimo tvarka gyventojams yra nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių tarybų sprendimais patvirtintais tvarkos aprašais.

  • Mažas pajamas gaunantiems gyventojams valstybė skiria kompensacijas už suvartotą geriamąjį vandenį ir ir nuotekų tvarkymą.
  • Kompensacijos skiriamos tais atvejais, kai mažas pajamas gaunantiems gyventojams (drauge su visais šeimos nariais) tenka mokėti daugiau kaip 2 proc. savo pajamų už nustatytą geriamojo vandens suvartojimo normą - 2 m³ geriamojo vandens pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui, 1,5  m³ antram bendrai gyvenančiam asmeniui, 1  m³ trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems  asmenims per mėnesį, jei karštas vanduo tiekiamas centralizuotai.
  • Jei karštas vanduo ruošiamas name/bute pašildant geriamąjį vandenį, kompensuojamas suvartojamo geriamojo vandens kiekis - 3,5 m³ geriamojo vandens pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui, 2,5  m³ antram bendrai gyvenančiam asmeniui, 1,5  m³ trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems  asmenims per mėnesį.
  • Jei mažas pajamas gaunantys gyventojai viršija nustatytas suvartojimo normas, normatyvo viršijimas nekompensuojamas.
  • Kompensacijos apskaičiuojamos atsižvelgiant į praėjusio mėnesio vandens suvartojimą ir nuotekų tvarkymą.
  • Jei gyventojai per ataskaitinį mėnesį nedeklaruoja suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kiekio, už tą laikotarpį kompensacija nebus skaičiuojama.
  • Mažas pajamas gaunantiems gyventojams, kurie yra įsiskolinę UAB „Aukštaitijos vandenys“ kompensacijos skaičiuojamos tik tada, kai yra sudaryta skolos grąžinimo sutartis ir gyventojas sutartyje nustatytais terminais moka skolą bei einamojo mėnesio įmokas už suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą. 
  • Kompensacijos neskaičiuojamos, jei faktinis name/bute gyventojų skaičius nesutampa su deklaruotu. Kompensacijos pradedamos skaičiuoti patikslinus būste gyvenančių asmenų skaičių ir gavus duomenis, kad jiems priklauso gauti valstybės kompensaciją.
Gyventojai, turintys teisę gauti kompensacijas, turi kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyrių.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-27 09:05