Pranešimai apie korupciją

UAB „Aukštaitijos vandenys“, siekdama užtikrinti kuo skaidresnę veiklą ir užkirsti kelią korupcijos atsiradimui bei plėtrai, žemiau pateikia kontaktus, kuriais asmenys gali pranešti apie UAB „Aukštaitijos vandenys“ darbuotojų galimus neteisėtus veiksmus.

Jei turite duomenų ar pagrįstų įtarimų apie UAB „Aukštaitijos vandenys“ darbuotojo ar darbuotojų padarytas, daromas ar ketinamas daryti nusikalstamas korupcinio pobūdžio veikas, kreipkitės į bendrovę:

  1. Raštu (UAB „Aukštaitijos vandenys“, Velžio kelias 13, Panevėžys).
  2. Telefonu (8 45) 586630.
  3. Bendruoju elektroniniu paštu.
  4. Elektroniniu paštu vadovui.

Konfidencialumas garantuojamas!

Veiksmų aprašas, gavus neteisėtą atlygį

UAB „Aukštaitijos vandenys“ informacijos apie pažeidimus vidinis kanalas

Pranešimus Bendrovei apie pažeidimus gali pateikti esami ir buvę jos darbuotojai ar asmenys, susiję sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.). 

Pranešimai turi būti teikiami, jeigu yra žinoma apie Bendrovėje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kurį Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su Bendrove.

 Pranešimo pateikimo būdai:

Elektroniniu paštu. Užpildykite patvirtintos formos pranešimą ir atsiųskite elektroniniu paštu pranesk@avandenys.lt.

Paštu. Užpildykite patvirtintos formos pranešimą ir siųskite šiuo adresu: Velžio kelias 13, LT-36111 Panevėžys (ant voko nurodykite „Kompetentingam subjektui asmeniškai“).

Tiesiogiai. Pateikti informaciją apie pažeidimą galite atvykę į Bendrovę adresu Velžio kelias 13, Panevėžys (209 kabinetas).


Garantuojamas pranešėjo ir jo pateiktos informacijos konfidencialumas. 

Aktualūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

UAB „Aukštaitijos vandenys“ informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašas.

Žinomai melagingos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą. Ją pateikęs arba valstybės/tarnybos/profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-10-27 10:08