Sutarčių sudarymas


Sutarčių su gyventojais sudarymo/nutraukimo tvarka

Sutarties sudarymas

                      Pasikeitus daugiabučio namo buto, privataus namo, jo dalies savininkui ar pasikeitus savininko pavardei, geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutartys su savininkais sudaromos bendrovės Pardavimų tarnybos priimamajame, Velžio kelias 13, Panevėžys, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 7.00 val. iki 16.00 val. be pietų pertraukos.

                      Suteikiama galimybė sudaryti sutartį nuotoliniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu. Sutarties sudarymui reikalingų dokumentų kopijas galima siųsti el. paštu gyventojams@avandenys.lt, nurodant kontaktinį telefono numerį ir sąskaitos gavimo būdą (elektroniniu paštu).

Sudarant sutartis pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas sudaryti sutartį;
 • geriamojo vandens apskaitos prietaisų priėmimo-perdavimo aktas, pasirašytas būsto pardavėjo ir pirkėjo (jeigu pasirašėte).
 • nuosavybės teisę į butą ar namą, namo dalį patvirtinantys dokumentai;
 • pažyma apie būste gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

 

  Sutarties nutraukimas

                      Pardavus nuosavybės teise priklausantį daugiabučio namo butą ar privatų namą, jo dalį, vartotojas privalo visiškai atsiskaityti su bendrove už sunaudotą geriamąjį vandenį bei suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ir nutraukti sutartį el. paštu gyventojams@avandenys.lt arba atvykus į bendrovę.

Sutarties nutraukimui pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas nutraukti sutartį, nurodant sutarties nutraukimo priežastį;
 • geriamojo vandens apskaitos prietaisų priėmimo-perdavimo aktas, pasirašytas būsto pardavėjo ir pirkėjo (jeigu pasirašėte).
Sutarčių su įmonėmis sudarymo tvarka

Sudarant geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutartis su juridiniais asmenimis (įmonėmis, įstaigomis, daugiabučių namų savininkų bendrijomis ir kt.) ir fiziniais asmenimis dėl vandens tiekimo į negyvenamas patalpas pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas sudaryti sutartį su nurodytais rekvizitais;
 • įmonės registravimo pažymėjimas (kopija);
 • nekilnojamo turto registro pažyma (kopija);
 • pastato (patalpų) nuomos ar panaudos sutartis, jei patalpa nuomojama (kopija).
Paskutinį kartą redaguota: 2023-09-28 07:41