Laikinas pardavimo kainos netaikymas

Dėl aptarnavimo kainos netaikymo, atlikus abonentams (vartotojams) laikiną geriamojo vandens tiekimo nutraukimą (prijungimą) prie geriamojo vandens tinklų

Aptarnavimo kaina abonentui (vartotojui) gali būti neskaičiuojama laikinai nutraukus geriamojo vandens tiekimą. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimo laikotarpis gali trukti ilgiau negu vieną mėnesį, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus. Abonentas (vartotojas) bendrovės pardavimų tarnyboje turi pateikti prašymą, nurodydamas priežastį, dėl ko reikia laikinai nutraukti geriamojo vandens tiekimą. Likus 3-5 dienoms iki paslaugos teikimo atnaujinimo arba pasikeitus nurodytoms priežastims, abonentas (vartotojas) turi pateikti prašymą dėl geriamojo vandens tiekimo atnaujinimo.

Užpildytas ir pasirašytas prašymų formas, kurios pateiktos prie paslaugų kainų, galima teikti el. paštu: pardavimai@avandenys.lt

Laikino geriamojo vandens tiekimo atjungimo (prijungimo) tvarka įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 6 d.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. galioja paslaugų kainos:

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina, eurais
be PVM su PVM
1. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose (prašymo forma) 22,96 27,78
2. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo lauko vandentiekio tinkluose (prašymo forma) 15,56 18,83
3. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose, demontuojant vandens apskaitos prietaisą (prašymo forma) 30,46 36,86
3.1. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose, demontuojant 2 ir > vandens apskaitos prietaisus (prašymo forma) 33,09 40,04
4. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo lauko vandentiekio tinkluose, sumontuojant vandens apskaitos prietaisą (prašymo forma) 23,74 28,73
4.1. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo lauko vandentiekio tinkluose, sumontuojant 2 ir > vandens apskaitos prietaisus (prašymo forma) 27,42 33,18
5. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus vandentiekio tinkluose (prašymo forma) 5,38 6,51
6. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo pastato vidaus vandentiekio tinkluose (prašymo forma) 4,75 5,75
7. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus vandentiekio tinkluose, demontuojant vandens apskaitos prietaisą (prašymo forma) 10,40 12,58
7.1. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus vandentiekio tinkluose, demontuojant 2 ir > vandens apskaitos prietaisus (prašymo forma) 15,89 19,23
8. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo pastato vidaus vandentiekio tinkluose, sumontuojant vandens apskaitos prietaisą (prašymo forma) 9,42 11,40
8.1. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo pastato vidaus vandentiekio tinkluose, sumontuojant 2 ir > vandens apskaitos prietaisus (prašymo forma) 13,50 16,34

Išsamesnė informacija teikiama tel. – (8 45) 58 66 24, – (8 45) 58 66 25.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-13 10:30