Laikinas pardavimo kainos netaikymas

Dėl aptarnavimo kainos netaikymo, atlikus abonentams (vartotojams) laikiną geriamojo vandens tiekimo nutraukimą (prijungimą) prie geriamojo vandens tinklų

Aptarnavimo kaina abonentui (vartotojui) gali būti neskaičiuojama laikinai nutraukus geriamojo vandens tiekimą. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimo laikotarpis gali trukti ilgiau negu vieną mėnesį, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus. Abonentas (vartotojas) bendrovės pardavimų tarnyboje turi pateikti prašymą, nurodydamas priežastį, dėl ko reikia laikinai nutraukti geriamojo vandens tiekimą. Likus 3-5 dienoms iki paslaugos teikimo atnaujinimo arba pasikeitus nurodytoms priežastims, abonentas (vartotojas) turi pateikti prašymą dėl geriamojo vandens tiekimo atnaujinimo.

Laikino geriamojo vandens tiekimo atjungimo (prijungimo) tvarka įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 6 d.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. galioja paslaugų kainos:

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina, eurais
be PVM su PVM
1. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose 22,96 27,78
2. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo lauko vandentiekio tinkluose 15,56 18,83
3. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose, demontuojant vandens apskaitos prietaisą 30,46 36,86
3.1. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose, demontuojant 2 ir > vandens apskaitos prietaisus 33,09 40,04
4. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo lauko vandentiekio tinkluose, sumontuojant vandens apskaitos prietaisą 23,74 28,73
4.1. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo lauko vandentiekio tinkluose, sumontuojant 2 ir > vandens apskaitos prietaisus 27,42 33,18
5. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus vandentiekio tinkluose 5,38 6,51
6. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo pastato vidaus vandentiekio tinkluose 4,75 5,75
7. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus vandentiekio tinkluose, demontuojant vandens apskaitos prietaisą 10,40 12,58
7.1. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus vandentiekio tinkluose, demontuojant 2 ir > vandens apskaitos prietaisus 15,89 19,23
8. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo pastato vidaus vandentiekio tinkluose, sumontuojant vandens apskaitos prietaisą 9,42 11,40
8.1. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo pastato vidaus vandentiekio tinkluose, sumontuojant 2 ir > vandens apskaitos prietaisus 13,50 16,34

Išsamesnė informacija teikiama tel. – (8 45) 58 66 24, – (8 45) 58 66 25.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-09-12 09:27