Kitų paslaugų kainos

Klientams teikiamos mokamos paslaugos, susijusios su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu

Užpildytas ir pasirašytas prašymų formas, kurios pateiktos prie paslaugų kainų, galima teikti el. paštu: pardavimai@avandenys.lt


Eil.
Nr.
Paslaugos pavadinimas Kaina, eurais
be PVM su PVM
1.

Plombos nuėmimas nuo geriamojo vandens apskaitos prietaiso (prašymo forma)

4,86 5,88
1 a. Plombos nuėmimas nuo geriamojo vandens apskaitos prietaisų (5 ir > butai) (prašymo forma) 2,10 2,54
2. Geriamojo vandens apskaitos prietaiso užplombavimas (prašymo forma) 5,53 6,69
2 a.

Geriamojo vandens apskaitos prietaiso užplombavimas (5 ir > butai) (prašymo forma)

2,77 3,35
3. Pažymos, apie atsiskaitymą su bendrove už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, išdavimas (prašymo forma) 6,38 7,72
4. Geriamojo vandens apskaitos prietaiso metrologinių paklaidų patikrinimas: (prašymo forma)
4.1. Ø15 – 20 mm 13,14 15,90
4.2.

Ø25 – 40 mm

31,84

38,53

5.

Dėl abonento (vartotojo) kaltės sugadinto geriamojo vandens apskaitos prietaiso pakeitimas (Ø 15 20 mm) (prašymo forma)

10,24

12,39

Klientams teikiamos mokamos paslaugos, susijusios su laikinu atjungimu (prijungimu) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų

Užpildytas ir pasirašytas prašymų formas, kurios pateiktos prie paslaugų kainų, galima teikti el. paštu: pardavimai@avandenys.lt
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina, eurais
be PVM su PVM
1. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose (prašymo forma) 22,96 27,78
2. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo lauko vandentiekio tinkluose (prašymo forma) 15,56 18,83
3. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose, demontuojant vandens apskaitos prietaisą (prašymo forma) 30,46 36,86
3.1. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose, demontuojant 2 ir > vandens apskaitos prietaisus (prašymo forma) 33,09 40,04
4. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo lauko vandentiekio tinkluose, sumontuojant vandens apskaitos prietaisą (prašymo forma) 23,74 28,73
4.1. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo lauko vandentiekio tinkluose, sumontuojant 2 ir > vandens apskaitos prietaisus (prašymo forma) 27,42 33,18
5. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus vandentiekio tinkluose (prašymo forma) 5,38 6,51
6. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo pastato vidaus vandentiekio tinkluose (prašymo forma) 4,75 5,75
7. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus vandentiekio tinkluose, demontuojant vandens apskaitos prietaisą (prašymo forma) 10,40 12,58
7.1. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus vandentiekio tinkluose, demontuojant 2 ir > vandens apskaitos prietaisus (prašymo forma) 15,89 19,23
8. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo pastato vidaus vandentiekio tinkluose, sumontuojant vandens apskaitos prietaisą (prašymo forma) 9,42 11,40
8.1. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo pastato vidaus vandentiekio tinkluose, sumontuojant 2 ir > vandens apskaitos prietaisus (prašymo forma) 13,50 16,34
Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-21 08:04