Kitų paslaugų kainos

Klientams teikiamos mokamos paslaugos, susijusios su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu

Eil.
Nr.
Paslaugos pavadinimas Kaina, eurais
be PVM su PVM
1. Plombos nuėmimas nuo geriamojo vandens apskaitos prietaiso 4,86 5,88
1 a. Plombos nuėmimas nuo geriamojo vandens apskaitos prietaisų (5 ir > butai) 2,10 2,54
2. Geriamojo vandens apskaitos prietaiso užplombavimas 5,53 6,69
2 a. Geriamojo vandens apskaitos prietaiso užplombavimas (5 ir > butai) 2,77 3,35
3. Pažymos, apie atsiskaitymą su bendrove už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, išdavimas 6,38 7,72
4. Geriamojo vandens apskaitos prietaiso metrologinių paklaidų patikrinimas:
4.1. Ø15 – 20 mm 13,14 15,90
4.2.

Ø25 – 40 mm

31,84

38,53

5.

Dėl abonento (vartotojo) kaltės sugadinto geriamojo vandens apskaitos prietaiso pakeitimas (Ø 15 20 mm)

10,24

12,39

Klientams teikiamos mokamos paslaugos, susijusios su laikinu atjungimu (prijungimu) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų

Eil.
Nr.
Paslaugos pavadinimas Kaina, eurais
be PVM su PVM
1. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose 22,96 27,78
2. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo lauko vandentiekio tinkluose 15,56 18,83
3. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose, demontuojant vandens apskaitos prietaisą 30,46 36,86
3.1. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose, demontuojant 2 ir daugiau vandens apskaitos prietaisų. 33,09 40,04
4. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo lauko vandentiekio tinkluose, sumontuojant vandens apskaitos prietaisą 23,74 28,73
4.1.

Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo lauko vandentiekio

tinkluose, sumontuojant 2 ir daugiau vandens apskaitos prietaisų                               27,42    33,18

5. Laikinas geriamojo vandes tiekimo atjungimas pastato vidaus vandentiekio tinkluose 5,38 6,51
6.

Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo pastato vidaus tinkluose

4,75

5,75

7.

Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus tinkluose, demontuojant vandens apskaitos prietaisą

10,40

12,58

7.1.

Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus tinkluose, demontuojant 2 ir daugiau vandens apskaitos prietaisų

15,89

19,23

8.

Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo pastato vidaus vandentiekio tinkluose, sumontuojant vandens apskaitos prietaisą

9,42

11,40

8.1.

Geriamojo vandens tiekimo prijungimas po laikino atjungimo pastato vidaus vandentiekio tinkluose, sumontuojant 2 ir daugiau vandens apskaitos prietaisų

13,50

16,34

Paskutinį kartą redaguota: 2021-09-02 10:56