Vandentiekio ir nuotekų tinklai

Pirmasis centralizuoto nuotekų šalinimo vamzdis, įgyvendinat inžinieriaus Vlado Bitės parengtą nuotekų tinklų projektą, Panevėžyje įrengtas 1937 metų lapkričio 18 d. Nevėžio krantinėje prie jos susikirtimo su Plūkių gatve. 1940 metais Panevėžyje buvo įrengta 8 km šių tinklų, o  1960 metų rudenį - 15 km. Tais pačiais metais, kuomet mieste vanduo pirmiesiems vartotojams pradėtas tiekti centralizuotai, vandentiekio tinklų ilgis buvo 10 km.

Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 912 km vandentiekio tinklų, kuriais geros kokybės vanduo patiekiamas maždaug 101 tūkst. gyventojų, miesto verslo bei pramonės įmonėms. Vandentiekio tinklais, esančiais po žeme nuo 1,7 m iki 3,5 m gylyje, vartotojams per metus patiekiama per 6 mln. m³ vandens. Kad visuose vamzdynuose būtų būtinas vandens slėgis 36 m.v.st., jį į tinklus išpumpuoja vandens antrojo pakėlimo siurblinės siurbliai su dažninėmis pavaromis. Aukščiausiuose miesto pastatuose įrengta 19 vandens trečiojo pakėlimo siurblinių. Panevėžyje veikia 31 vandenpylė, o gaisrų gesinimui įrengti 1549 priešgaisriniai hidrantai.

 Šiuo metu bendrovė eksploatuoja beveik 945,2 km nuotekų tinklų. Nuotekų tinklais kasmet į valymo įrenginius 128 nuotekų perpumpavimo siurblinių pagalba atiteka per 10 mln. m³ nuotekų. 2023 m. išvalyta beveik 12 mln. m³ nuotekų. Nuotekų vamzdynai įrengti giliausiai iš visų po žeme esančių komunikacijų. Jie įrengti nuo 1 m iki 12 m gylyje.Galerija
Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-30 09:01