Naujiena

Galimybėmis pasinaudojo dar ne visi

2020 05 28

Įgyvendinant vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektus UAB „Aukštaitijos vandenys“ už Europos Sąjungos ir bendrovės lėšas nuo 2007 metų iki šiol įrengė per 112 km naujų vandentiekio ir per 134 km nuotekų tinklų, o galimybės naudotis centralizuotu vandentiekiu sudarytos 6146 gyventojams, centralizuotu nuotekų šalinimu – 6621 gyventojui.

Europos Sąjunga skiria didelį dėmesį aplinkos, tuo pačiu paviršinio, gruntinio bei požeminio vandens  taršos mažinimui ir kelia griežtus reikalavimus nuotekų tvarkymui. Todėl neatsitiktinai reikalaujama, kad visi gyventojai, kurių individualusis nuotekų tvarkymas neatitinka teisės aktuose nustatytų nuotekų tvarkymo reikalavimų ir kuriems yra sudarytos galimybės naudotis centralizuotu nuotekų šalinimo ir tvarkymo paslauga, prisijungtų prie centralizuoto nuotakyno.

Panevėžyje ir Panevėžio rajone šiuo metu tokias galimybes turi, bet jomis kol kas nepasinaudojo 370 – ies būstų savininkai: Panevėžyje - 234, Panevėžio rajone - 136.

UAB „Aukštaitijos vandenys“ šių būstų savininkus ragina pasinaudoti suteiktomis galimybėmis gauti geros kokybės geriamąjį vandenį ir šiuolaikiškai tvarkyti buitines nuotekas. Dėl prisijungimo sąlygų reikia kreiptis į bendrovę, užpildant prašymą prisijungimo sąlygoms gauti. Tą galima padaryti atvykus į vietą (Velžio kelias 13, Panevėžys) arba elektroniniu būdu (prašymo formų adresas - https://www.avandenys.lt/prisijungimas-prie-inzineriniu-tinklu/; el. paštas info@avandenys.lt. Informacija telefonu (8 45) 586609).

Paskutinį kartą redaguota: 2020-05-28 15:57