Naujiena

INFORMACIJA APIE PATVIRTINTUS TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ PLANUS

2024 05 22

Informuojame, kad, vadovaujantis Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, požeminio vandens vandenviečių, meteorologinių stebėjimo aikštelių, meteorologinių radiolokatorių, vandens matavimo stočių apsaugos zonų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. D1-76, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-64 patvirtintas Panevėžio rajono Ramygalos miesto, Naujamiesčio miestelio, Uliūnų kaimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – UAB „Aukštaitijos vandenys“, adresas: Velžio kelias 13, LT-36111 Panevėžys, tel. +370 45 586630, el. p.: info@avandenys.lt, interneto svetainės adresas: https://www.avandenys.lt

Plano rengėjas – UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel. +370 5 273 3385, el. p. daugela@daugela.lt.

Susipažinti su patvirtintu Planu galima : Tinklų apsaugos zonos - Aukštaitijos vandenys (avandenys.lt)

Paskutinį kartą redaguota: 2024-07-18 07:46