Naujiena

Informacija apie tinklų apsaugos zonų planus

2024 03 22

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS MIESTO, NAUJAMIESČIO MIESTELIO, ULIŪNŲ KAIMO UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

 

Informuojame, kad, vadovaujantis Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, požeminio vandens vandenviečių, meteorologinių stebėjimo aikštelių, meteorologinių radiolokatorių, vandens matavimo stočių apsaugos zonų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 įsakymu Nr. D1-76, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui pateiktas tvirtinti Panevėžio rajono Ramygalos miesto, Naujamiesčio miestelio, Uliūnų kaimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – UAB „Aukštaitijos vandenys“, adresas: Velžio kelias 13, LT-36111 Panevėžys, tel. +370 45 586630, el. p.: info@avandenys.lt, interneto svetainės adresas: www.avandenys.lt.

Plano rengėjas – UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel. +370 5 273 3385, el. p. daugela@daugela.lt.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Planu galima UAB „Aukštaitijos vandenys“ tinklapyje:

Tinklų apsaugos zonos - Aukštaitijos vandenys (avandenys.lt)

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-22 12:27