Naujiena

Keičiasi atsiskaitymo dokumentai

2020 10 14

UAB „Aukštaitijos vandenys“ informuoja, kad nuo 2020 m. lapkričio 1 d. keičia mokėjimo dokumentą „Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas knygelė“ į mokėjimo dokumentą – sąskaitą. Gyventojams lapkričio mėnesio pradžioje bendrovė pateiks sąskaitą su priskaičiuota spalio mėnesio aptarnavimo kaina, skolos ar permokos  likučiu.

                      Bendrovė prašo gyventojų atsiskaitant už suteiktas paslaugas, deklaruoti suvartoto geriamojo vandens kiekį už einamąjį mėnesį, užpildant apskaitos prietaisų rodmenis „IKI“ ir sumokėti sąskaitoje nurodytą sumą.

                      UAB „Aukštaitijos vandenys“ primena, kad sąskaitos bus pristatomos į tvarkingas pašto dėžutes. Labai svarbu, kad pašto dėžutės būtų aiškiai ir suprantamai numeruotos, sandarios, rakinamos, į jas tilptų gaunama korespondencija.

UAB „Aukštaitijos vandenys“ siūlo atsisakyti popierinių sąskaitų (tuo prisidėsite prie aplinkos išsaugojimo!). Vartotojus, pageidaujančius gauti sąskaitas elektroniniu formatu, prašome:

  1. Kreiptis į UAB „Aukštaitijos vandenys“ pardavimo tarnybą ir užpildyti prašymą dėl sąskaitų pateikimo elektroniniu paštu (darbo laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val.be pietų pertraukos, penktadieniais 7.00 – 16.00 val. be pietų pertraukos) arba
  2. parašyti prašymą ir atsiųsti el. paštu gyventojams@avandenys.lt, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys:
  • mokėtojo kodas,
  • vardas, pavardė,
  • tikslus adresas,
  • el. pašto adresas, kuriuo norite gauti sąskaitą.

Taip pat būtinas sutikimą patvirtinantis sakinys:

„Atsisakau popierinių sąskaitų pristatymo už UAB „Aukštaitijos vandenys“ suteiktas paslaugas ir pageidauju, kad sąskaitos būtų pateiktos elektroniniu būdu į nurodytą el. pašto adresą. Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi“.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-11-12 13:55