Naujiena

Nuo sausio 1 dienos - naujos kainos

2020 11 23

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 1-312 bei Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-241, nustatė perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurios įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

                      Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kainos, nuotekų valymo kainos abonentams už padidėjusią ir savitąją taršą, bei nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainos lieka nepakitusios.

                     

KAINOS GYVENTOJAMS

 

1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugų kaina,

iš to skaičiaus:

1,31 Eur/m³

1,59 Eur/m³

geriamojo vandens tiekimo 

0,56 Eur/m³

0,68 Eur/m³

nuotekų tvarkymo

0,75 Eur/m³

0,91 Eur/m³

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,09 Eur/ butui/mėnesį

1,32 Eur/ butui/mėn.

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,49 Eur/ butui/mėnesį

0,59 Eur/ butui/mėn.

 

2. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugų kaina,

iš to skaičiaus:

1,28 Eur/m³

1,55 Eur/m³

geriamojo vandens tiekimo 

0,55 Eur/m³

0,67 Eur/m³

nuotekų tvarkymo

0,73 Eur/m³

0,88 Eur/m³

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

0,92 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

1,11 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,42 Eur/ namui/mėn.

0,51 Eur/ namui/mėn.

                                                                                                                                

3. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade:

 

Kaina be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugų kaina,

iš to skaičiaus:

1,26 Eur/m³

geriamojo vandens tiekimo 

0,54 Eur/m³

nuotekų tvarkymo

0,72 Eur/m³

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina

6,91 Eur/ namui/mėn.

 

 

 

KAINOS ĮMONĖMS

1. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti, tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams:          

 

Kaina be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina,

iš to skaičiaus:

1,26 Eur/m³

geriamojo vandens tiekimo 

0,54 Eur/m³

nuotekų tvarkymo

0,72 Eur/m³

 

2. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams:

 

Kaina be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina,

iš to skaičiaus:

1,35 Eur/m³

geriamojo vandens tiekimo 

0,63 Eur/m³

nuotekų tvarkymo

0,72 Eur/m³

 

3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas:

 

Kaina be PVM

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina apskaitos prietaisui per mėnesį abonentams.

3,39 Eur

Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-28 07:35