Naujiena

Vyksta Ramygalos Ir Uliūnų nuotekų valyklų rekonstravimas

2021 05 19

Gegužės 19 d. AB „Panevėžio statybos trestas“ pradėjo Ramygalos nuotekų valyklos rekonstravimo darbus, finansuojamus iš sutaupytų lėšų įgyvendinant investicinį projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“. Įgyvendinat minėtą projektą Panevėžyje įrengta apie 19 km nuotekų tinklų, 19,5 km vandentiekio tinklų ir 8 nuotekų perpumpavimo siurblinės bei 389 privačių namų savininkams sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir 407 privačių namų savininkams sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų.  2020 metų pabaigoje rekonstruota Panevėžio nuotekų valyklos parengtinio valymo grandis, išplėsti dumblo apdorojimo įrenginiai, pastatytas naujas 3200 m³ talpos pūdytuvas, Panevėžyje rekonstruota apie 9,5 km vandentiekio tinklų ir apie 10 km nuotekų tinklų.

Projekto įgyvendinimo metu buvo sutaupyta beveik 2 mln. eurų. To dėka Panevėžyje 2021 metais numatyta papildomai įrengti apie 1,7 km vandentiekio tinklų ir apie 1,4 km nuotekų tinklų bei sudaryti galimybę 53 būstų savininkams prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų ir 37 būstų savininkams prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Panevėžio rajone -  Uliūnuose, Ramygaloje, Molainiuose, Šilagalyje ir Staniūnuose – bus įrengta apie 1,4 km vandentiekio tinklų, apie 4 km nuotekų tinklų ir 4 nuotekų perpumpavimo siurblinės bei sudarytos galimybės 31 būsto savininkams prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų ir 70 būstų savininkams prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Ramygalos nuotekų valykla bus baigta rekonstruoti 2022 metų pavasarį. Taip pat bus rekonstruota ir Uliūnų  nuotekų valykla, kurios rekonstravimas finansuojamas iš tų pačių sutaupytų lėšų.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-11-22 08:46