Įvykiai vandentiekio ir nuotekų tinkluose


2017-03-24

2017-03-24, Aukštaičių g. 77. Dėl vandentiekio avarijos, nuo 9:30 val. geriamasis vanduo laikinai netiekiamas: Aukštaičių g. 52, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 70 namams. Atnaujinus tiekimą gali būti drumstas. 12:00 val. vanduo pradėtas tiekti.


2017-03-23

2017-03-23 15:10val. Ateities g. Dėl vandentiekio avarijos nuo 16:00val. iki 17:30val. nutrauktas geriamojo vandens tiekimas Ateitis g. 4,6 namų gyventojams.Vanduo gali būti drumstas.

DAUGIAU...

Ar jūs žinote, kad...

 • ... išgaravusi vandens molekulė ore išbūna vidutiniškai 10 parų?
 • ... apie pusė pasaulio ligoninėse besigydančių žmonių yra susirgę dėl vandens stygiaus?
 • ... besivystančių šalių moterys ir vaikai, kad atsinešti maistui vandens, kasdien nueina vidutiniškai 6 km?
 • ... per parą neteksite iki 500 litrų vandens, jei jis iš nesandaraus čiaupo tekės degtuko storio srove,  o per nesandarų tualeto bakelį galima netekti iki 1500 litrų vandens per parą?
 • ... netekus apie 15 proc. vandens organizmas gali žūti, apsinuodijęs savo medžiagų apykaitos produktais?
 • ...kiekvienam suaugusio žmogaus ūgio centimetrui per parą reikia 10 mililitrų vandens (arba 30 mililitrų vienam kūno masės kilogramui)?
 • ... maždaug 1 milijardas žmonių kasdien maistui vartoja užterštą vandenį?
 • ... 70 proc. gėlo vandens Žemėje suvartojama žemės ūkio reikmėms tenkinti?
 • ... priklausomai nuo mėsos rūšies 1 kg jos pagaminti reikia nuo 5 tūkst. iki 20 tūkst. litrų vandens?
 • ... požeminis vanduo, atsižvelgiant į sluoksnio, kuriame jis yra, sudėtį ir supančius sluoksnius, pasižymi tik jam būdingu skoniu, kurį formuoja jame ištirpę įvairūs cheminiai junginiai ir mikroelementai?
 • ... iš 7 milijardų pasaulio gyventojų požeminį vandenį naudoja 2 milijardai?
 • ... kasmet iš požemio Žemėje išgaunama apie 600 - 700 milijardų tonų vandens, o naftos - tik 3,5 milijardo tonų?
 • ... kasmet į pasaulio vandenynus išmetama 8 mln. tonų atliekų?

Per savaitę (2017 kovo 13 d. – 19 d.)

 • Vartotojams patiekto požeminio vandens kiekis, m³ – 130293.
 • Panevėžio miesto nuotekų valykloje išvalytų nuotekų kiekis, m³ – 218400.
ISO medaliai
Jūs apie mus...
AV el. paštas

GRĮŽTI Į VIRŠŲ