Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos


asociatyvi foto

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-350 bei Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T-196, nustatė perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d.

Gyventojai už Bendrovės suteiktas paslaugas naujomis kainomis gali atsiskaityti nuo 2018 m. vasario mėn. (už 2018 m. sausio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).

KAINOS GYVENTOJAMS

1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:


Kaina be PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: 1,32 €/m³ 1,60 €/m³
- geriamojo vandens tiekimo 0,56 €/m³ 0,68 €/m³
- nuotekų tvarkymo 0,76 €/m³ 0,92 €/m³
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 0,83 € butui per mėnesį 1,00 € butui per mėn.
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 0,34 € butui per mėnesį 0,41 € butui per mėn.

2. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:


Kaina be PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: 1,21 €/m³ 1,46 €/m³
- geriamojo vandens tiekimo 0,52 €/m³ 0,63 €/m³
- nuotekų tvarkymo 0,69 €/m³ 0,83 €/m³
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 0,72 € apskaitos prietaisui per mėnesį 0,87 € apskaitos prietaisui per mėnesį
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 0,38 € namui per mėnesį 0,46 € namui per mėnesį

3. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:


Kaina be PVM
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: 1,20 €/m³
- geriamojo vandens tiekimo 0,51 €/m³
- nuotekų tvarkymo 0,69 €/m³
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina 4,46 € namui per mėnesį

KAINOS ĮMONĖMS

1. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams:


Kaina be PVM
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: 1,20 €/m³
- geriamojo vandens tiekimo 0,51 €/m³
- nuotekų tvarkymo 0,69 €/m³

2. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams:


Kaina be PVM
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: 1,28 €/m³
- geriamojo vandens tiekimo 0,59 €/m³
- nuotekų tvarkymo 0,69 €/m³

3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas:


Kaina be PVM
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina apskaitos prietaisui per mėnesį abonentams, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus: 2,47 €
- Ø 15 mm 0,72 €
- Ø 20 mm 0,72 €
- Ø 25 mm 4,62 €
- Ø 32 mm 4,72 €
- Ø 40 mm 5,15 €
- Ø 50 mm 11,29 €
- Ø 65 mm 11,53 €
- Ø 80 mm 11,88 €
- Ø 100 mm 12,07 €
- Ø 150 mm ir daugiau 13,12 €
- elektromagnetiniai debitomačiai Ø 65 mm 17,76 €
- elektromagnetiniai debitomačiai Ø 80 mm 19,00 €
- elektromagnetiniai debitomačiai Ø 100 mm 20,57 €
- elektromagnetinio Ø 150 mm ir daugiau 23,22 €
- nuotekų matavimo latakai 28,50 €

4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą:


Kaina be PVM
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,015 €/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,011 €/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) azoto koncentracijos padidėjimą 0,002 €/m³

Atvežto sausinto nuotekų dumblo apdorojimo džiovinimo technologinėje grandyje kaina 30,97 Eur/t.

Atvežto tankinto nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina 6,71 Eur/t.


Dėl aptarnavimo kainos netaikymo, atlikus abonentams (vartotojams) laikiną geriamojo vandens tiekimo nutraukimą (prijungimą) prie geriamojo vandens tinklų

Aptarnavimo kaina abonentui (vartotojui) gali būti neskaičiuojama laikinai nutraukus geriamojo vandens tiekimą. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimo laikotarpis gali trukti ilgiau negu vieną mėnesį, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus. Abonentas (vartotojas) bendrovės pardavimų tarnyboje turi pateikti prašymą, nurodydamas priežastį, dėl ko reikia laikinai nutraukti geriamojo vandens tiekimą. Likus 3-5 dienoms iki paslaugos teikimo atnaujinimo arba pasikeitus nurodytoms priežastims, abonentas (vartotojas) turi pateikti prašymą dėl geriamojo vandens tiekimo atnaujinimo.

Laikino geriamojo vandens tiekimo atjungimo (prijungimo) tvarka įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 6 d.

Nuo 2018 m. lapkričio 15 d. galioja paslaugų kainos:

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina, eurais
be PVM su PVM
1. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose 17,23 20,85
2. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas (po laikino atjungimo) lauko vandentiekio tinkluose 11,40 13,79
3. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose, demontuojant vandens apskaitos prietaisą 22,88 27,68
3.1. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose, demontuojant 2 ir > vandens apskaitos prietaisus 24,65 29,83
4. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas (po laikino atjungimo) lauko vandentiekio tinkluose, sumontuojant vandens apskaitos prietaisą 18,30 22,14
4.1. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas (po laikino atjungimo) lauko vandentiekio tinkluose, sumontuojant 2 ir > vandens apskaitos prietaisus 21,03 25,45
5. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus vandentiekio tinkluose 3,27 3,96
6. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas (po laikino atjungimo) pastato vidaus vandentiekio tinkluose 2,88 3,48
7. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus vandentiekio tinkluose, demontuojant vandens apskaitos prietaisą 7,90 9,56
7.1. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus vandentiekio tinkluose, demontuojant 2 ir > vandens apskaitos prietaisus 11,86 14,35
8. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas (po laikino atjungimo) pastato vidaus vandentiekio tinkluose, sumontuojant vandens apskaitos prietaisą 7,24 8,76
8.1. Geriamojo vandens tiekimo prijungimas (po laikino atjungimo) pastato vidaus vandentiekio tinkluose, sumontuojant 2 ir > vandens apskaitos prietaisus 10,26 12,41

Gamybinio vandens kainos

• Gamybinio vandens dvinarės kainos pastovioji dalis – 59,81 Eur per mėnesį (be PVM), 72,37 Eur per mėnesį (su PVM).

• Gamybinio vandens tiekimo dvinarės kainos kintamoji dalis – 0,32 Eur/m³(be PVM), 0,39 Eur/m³ (su PVM).

Šios kainos įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d. (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. 1-270).

Klientams teikiamos mokamos paslaugos, susijusios su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina, eurais
be PVM su PVM
1. Plombos nuėmimas nuo geriamojo vandens apskaitos prietaiso 2,86 3,46
1 a. Plombos nuėmimas nuo geriamojo vandens apskaitos prietaisų (5 ir > butai) 1,05 1,27
2. Geriamojo vandens apskaitos prietaiso užplombavimas 3,16 3,82
2 a. Geriamojo vandens apskaitos prietaiso užplombavimas (5 ir > butai) 1,36 1,65
3. Pažymos, apie atsiskaitymą su bendrove už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, išdavimas 3,50 4,24
4. Geriamojo vandens apskaitos prietaiso metrologinių paklaidų patikrinimas:
4.1. Ø15 – 20 mm 10,15 12,28
4.2. Ø25 – 40 mm 23,04 27,88
ISO medaliai
Jūs apie mus...
AV el. paštas

GRĮŽTI Į VIRŠŲ
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) ir/ar jų identifikatorius. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.