Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

Naujos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinės kainos

 

                      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnio 23 punktu (pasikeitus  elektros ir dujų kainų dydžiui, kuris viršija daugiau nei 30 procentų), Valstybinė energetikos reguliavimo Taryba 2022 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. O3E-1694 nustatė naujas UAB „Aukštaitijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Kainos įsigalioja nuo 2023 m. vasario 1 d.                 

KAINOS GYVENTOJAMS

1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugų kaina,

iš to skaičiaus:

1,96 Eur/m³

2,37 Eur/m³

geriamojo vandens tiekimo 

0,86 Eur/m³

1,04 Eur/m³

nuotekų tvarkymo

1,10 Eur/m³

1,33 Eur/m³

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,09 Eur/ butui/mėnesį

1,32 Eur/ butui/mėn.

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,49 Eur/ butui/mėnesį

0,59 Eur/ butui/mėn.

 

2. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugų kaina,

iš to skaičiaus:

1,93 Eur/m³

2,34 Eur/m³

geriamojo vandens tiekimo 

0,85 Eur/m³

1,03 Eur/m³

nuotekų tvarkymo

1,08 Eur/m³

1,31 Eur/m³

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

0,92 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

1,11 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,42 Eur/ namui/mėn.

0,51 Eur/ namui/mėn.

                                                                                                                                 

3. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade:

 

Kaina be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugų kaina,

iš to skaičiaus:

1,91 Eur/m³

geriamojo vandens tiekimo 

0,84 Eur/m³

nuotekų tvarkymo

1,07 Eur/m³

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina

6,91 Eur/ namui/mėn.

 KAINOS ĮMONĖMS

1. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti, tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams:   

 

Kaina be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina,

iš to skaičiaus:

1,91 Eur/m³

geriamojo vandens tiekimo 

0,84 Eur/m³

nuotekų tvarkymo

1,07 Eur/m³

 2. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams:

 

Kaina be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina,

iš to skaičiaus:

2,00 Eur/m³

geriamojo vandens tiekimo 

0,93 Eur/m³

nuotekų tvarkymo

1,07 Eur/m³

 3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas:

 

Kaina be PVM

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina apskaitos prietaisui per mėnesį abonentams, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus:

3,39 Eur

Ø 15 mm

0,92 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Ø 20 mm

0,92 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Ø 25 mm

7,04 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Ø 32 mm

7,09 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Ø 40 mm

7,72 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Ø 50 mm

11,43 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Ø 65 mm

11,56 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Ø 80 mm

11,52 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Ø 100 mm

12,12 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Ø 150 mm ir daugiau

14,81 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

elektromagnetiniai debitomačiai Ø 65 mm

22,22 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

elektromagnetiniai debitomačiai Ø 100 mm

33,87 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

elektromagnetiniai debitomačiai Ø 150 mm ir daugiau

42,27 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

nuotekų matavimo latakai

62,62 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

                      Atvežto tankinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina – 7,36 Eur/t be PVM.

                      Atvežto sausinto nuotekų dumblo apdorojimo nuotekų dumblo džiovinimo technologinėje grandyje kaina – 38,39 Eur/t be PVM.

 


Iki 2023 m. vasario 1 d. galiojančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

                      Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 1-366 bei Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-246, nustatė perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2022 m. vasario 1 d.

KAINOS GYVENTOJAMS

1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

1,54 Eur/m³

1,86 Eur/m³

geriamojo vandens tiekimo 

0,62 Eur/m³

0,75 Eur/m³

nuotekų tvarkymo

0,92 Eur/m³

1,11 Eur/m³

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,09 Eur/ butui/mėnesį

1,32 Eur/ butui/mėn.

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,49 Eur/ butui/mėnesį

0,59 Eur/ butui/mėn.

 

2. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

1,51 Eur/m³

1,83 Eur/m³

geriamojo vandens tiekimo 

0,61 Eur/m³

0,74 Eur/m³

nuotekų tvarkymo

0,90 Eur/m³

1,09 Eur/m³

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

0,92 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

1,11 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,42 Eur/ namui/mėn.

0,51 Eur/ namui/mėn.

                                                                                                                          

3. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade:

 

Kaina be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

1,49 Eur/m³

geriamojo vandens tiekimo 

0,60 Eur/m³

nuotekų tvarkymo

0,89 Eur/m³

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina

6,91 Eur/ namui/mėn.

 

KAINOS ĮMONĖMS

1. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti, tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams:          

 

Kaina be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

1,49 Eur/m³

geriamojo vandens tiekimo 

0,60 Eur/m³

nuotekų tvarkymo

0,89 Eur/m³

 

2. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams:

 

Kaina be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

1,58 Eur/m³

geriamojo vandens tiekimo 

0,69 Eur/m³

nuotekų tvarkymo

0,89 Eur/m³

 

3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas:

 

Kaina be PVM

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina apskaitos prietaisui per mėnesį abonentams, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus:

3,39 Eur

Ø 15 mm

0,92 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Ø 20 mm

0,92 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Ø 25 mm

7,04 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Ø 32 mm

7,09 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Ø 40 mm

7,72 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Ø 50 mm

11,43 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Ø 65 mm

11,56 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Ø 80 mm

11,52 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Ø 100 mm

12,12 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

Ø 150 mm ir daugiau

14,81 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

elektromagnetiniai debitomačiai Ø 65 mm

22,22 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

elektromagnetiniai debitomačiai Ø 100 mm

33,87 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

elektromagnetiniai debitomačiai Ø 150 mm ir daugiau

42,27 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

nuotekų matavimo latakai

62,62 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

 


Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą:

 

Kaina be PVM

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą

0,019 €/m³

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

0,013 €/m³

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) azoto koncentracijos padidėjimą

0,004 €/m³

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) fosforo koncentracijos padidėjimą

0,002 €/m³

Atvežto tankinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina – 7,36 Eur/t.

Atvežto sausinto nuotekų dumblo apdorojimo nuotekų dumblo džiovinimo technologinėje grandyje kaina – 38,39 Eur/t.

Dėl aptarnavimo kainos netaikymo, atlikus abonentams (vartotojams) laikiną geriamojo vandens tiekimo nutraukimą (prijungimą) prie geriamojo vandens tinklų

Aptarnavimo kaina abonentui (vartotojui) gali būti neskaičiuojama laikinai nutraukus geriamojo vandens tiekimą. Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimo laikotarpis gali trukti ilgiau negu vieną mėnesį, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus. Abonentas (vartotojas) bendrovės pardavimų tarnyboje turi pateikti prašymą, nurodydamas priežastį, dėl ko reikia laikinai nutraukti geriamojo vandens tiekimą. Likus 3-5 dienoms iki paslaugos teikimo atnaujinimo arba pasikeitus nurodytoms priežastims, abonentas (vartotojas) turi pateikti prašymą dėl geriamojo vandens tiekimo atnaujinimo.

Laikino geriamojo vandens tiekimo atjungimo (prijungimo) tvarka įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 6 d.

Nuo 2018 m. lapkričio 15 d. galioja paslaugų kainos:

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, eurais

 

 

be PVM

su PVM

1.

Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose

17,23

20,85

2.

Geriamojo vandens tiekimo prijungimas (po laikino atjungimo) lauko vandentiekio tinkluose

11,40

13,79

3.

Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas lauko vandentiekio tinkluose, demontuojant vandens apskaitos prietaisą

22,88

27,68

3.1.

Geriamojo vandens tiekimo prijungimas (po laikino atjungimo) lauko vandentiekio tinkluose, sumontuojant vandens apskaitos prietaisą

24,65

29,83

4.

Geriamojo vandens tiekimo prijungimas (po laikino atjungimo) lauko vandentiekio tinkluose, sumontuojant vandens apskaitos prietaisą

18,30

22,14

4.1.

Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus vandentiekio tinkluose

21,03

25,45

5.

Geriamojo vandens tiekimo prijungimas (po laikino atjungimo) pastato vidaus vandentiekio tinkluose

3,27

3,96

6.

Geriamojo vandens tiekimo prijungimas (po laikino atjungimo) pastato vidaus vandentiekio tinkluose

2,88

3,48

7.

Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus vandentiekio tinkluose, demontuojant vandens apskaitos prietaisą

7,90

9,56

7.1.

Laikinas geriamojo vandens tiekimo atjungimas pastato vidaus vandentiekio tinkluose, demontuojant 2 ir > vandens apskaitos prietaisus

11,86

14,35

8.

Geriamojo vandens tiekimo prijungimas (po laikino atjungimo) pastato vidaus vandentiekio tinkluose, sumontuojant vandens apskaitos prietaisą

7,24

8,76

8.1.

Geriamojo vandens tiekimo prijungimas (po laikino atjungimo) pastato vidaus vandentiekio tinkluose, sumontuojant 2 ir > vandens apskaitos prietaisus

10,26

12,41


Gamybinio vandens kainos

• Gamybinio vandens dvinarės kainos pastovioji dalis – 59,81 Eur per mėnesį (be PVM), 72,37 Eur per mėnesį (su PVM).

• Gamybinio vandens tiekimo dvinarės kainos kintamoji dalis – 0,32 Eur/m³(be PVM), 0,39 Eur/m³ (su PVM).

Šios kainos įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d. (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. 1-270).

Klientams teikiamos mokamos paslaugos, susijusios su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, eurais

 

 

be PVM

su PVM

1.

Plombos nuėmimas nuo geriamojo vandens apskaitos prietaiso

2,86

3,46

1 a.

Plombos nuėmimas nuo geriamojo vandens apskaitos prietaisų (5 ir > butai)

1,05

1,27

2.

Geriamojo vandens apskaitos prietaiso užplombavimas

3,16

3,82

2 a.

Geriamojo vandens apskaitos prietaiso užplombavimas (5 ir > butai)

1,36

1,65

3.

Pažymos, apie atsiskaitymą su bendrove už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, išdavimas

3,50

4,24

4.

Geriamojo vandens apskaitos prietaiso metrologinių paklaidų patikrinimas:

4.1.

Ø15 – 20 mm

10,15

12,28

4.2.

Ø25 – 40 mm

23,04

27,88

Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-27 08:43