Vandentiekio ir nuotekų tinklai


Pirmasis centralizuoto nuotekų šalinimo vamzdis, įgyvendinat inžinieriaus Vlado Bitės parengtą nuotekų tinklų projektą, Panevėžyje įrengtas 1937 metų lapkričio 18 d. Nevėžio krantinėje prie jos susikirtimo su Plūkių gatve. 1940 metais Panevėžyje buvo įrengta 8 klm šių tinklų, o  1960 metų rudenį - 15 km. Tais pačiais metais, kuomet mieste vanduo pirmiesiems vartotojams pradėtas tiekti centralizuotai, vandentiekio tinklų ilgis buvo 10 km.

Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 804,3 km vandentiekio tinklų, kuriais geros kokybės vanduo patiekiamas maždaug 106 tūkst. gyventojų, miesto verslo bei pramonės įmonėms. Vandentiekio tinklais, esančiais po žeme nuo 1,7 m iki 3,5 m gylyje, vartotojams per metus patiekiama iki 6 mln. m³ vandens. Kad visuose vamzdynuose būtų būtinas vandens slėgis 36 m.v.st., jį į tinklus išpumpuoja vandens antrojo pakėlimo siurblinės siurbliai su dažninėmis pavaromis. Aukščiausiuose miesto pastatuose įrengta 19 vandens vandens trečiojo pakėlimo siurblinių. Panevėžyje veikia 35 vandenpylės, o gaisrų gesinimui įrengtas 1491 priešgaisrinis hidrantas. Vandentiekio vamzdynuose įvyksta nemažai avarijų, dėl kurių vartotojai kartais patiria nepatogumų dėl susidrumsčiančio vandens ar trumpalaikio vandens tiekimo nutraukimo. 2016 m. likviduota 119 vandentiekio vamzdynų avarijų ir 250 kitokių gedimų.

Darbas

Iš esmės daugiausia dėl prastos vamzdynų būklės bendrovė kasmet patiria iki 20% į tinklus patiekiamo vandens (2016 m. patirta 21,6%) netekčių. Dėl to labiausiai susidėvėję vamzdynai yra atnaujinami. 

„Aukštaitijos vandenys" eksploatuoja ir vieną pramoninio vandentiekio siurblinę, 11,5 km pramoninio vandentiekio tinklų, kuriais 4 vartotojams tiekiamas Nevėžio upės vanduo.

Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 831 km nuotekų tinklų, nuotekų tinklais į valymo įrenginius 104 nuotekų perpumpavimo siurblinių pagalba kasmet atiteka iki 9 mln. m³ nuotekų. 2016 m. išvalyta 10,7 mln. m³ nuotekų. Paviršinio vandens pritekėjimas ir infiltracija į nuotekų tinklus buvo 5345 tūkst. m³. Pritekėjimams didelę įtaką turi tinklų būklė, dėl kurios prastumo į juos patenka lietaus, polaidžių vandenys. Todėl atsižvelgiant į bendrovės finansines galimybes, atliekamas vamzdynų atnaujinimas. Nuotekų vamzdynus būtina atnaujinti ir ekologiniais sumetimais: kad nebūtų teršiamas gruntas ir požeminis vanduo. Apie nuotekų vamzdynų būklę sužinoma naudojantis diagnostine aparatūra. Nuotekų vamzdynai pakloti giliausiai iš visų po žeme esančių komunikacijų. Jie yra nuo 1 m iki 12 m gylyje. Šiuo metu 40% eksploatuojamų vamzdynų yra keraminiai, 34% - PE, PVC, po 11% - asbocementinių ir betoninių/gelžbetoninių, 4% - ketinių.

Šulinio dangtis

ISO medaliai
Jūs apie mus...
AV el. paštas

GRĮŽTI Į VIRŠŲ