Įgyvendinami projektai

Įgyvendinami projektai

2014 - 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos investicinis projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“

UAB „Požeminės linijos“ rekonstruos 15 km tinklų

Įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“, 2019 m. kovo 14 d. tarp UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir UAB „Požeminės linijos“ (Kaunas) buvo pasirašyta rangos sutartis „Nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste“. Už rangos sutarties kainą (2 699 825, 91 Eur) bus rekonstruota apie 7,2 km. nuotekų ir apie 7,8 km. vandentiekio tinklų. Dalis numatomų rekonstruoti nuotekų ir vandentiekio tinklų patenka į Panevėžio miesto nekilnojamųjų kultūros vertybių (kultūros paveldo objektų) teritoriją, t. y. Panevėžio miesto istorinę dalį.

Ši rangos sutartis  bus finansuojama 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas lėšų (50 proc.) ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ (50 proc.) lėšomis.

Statybos darbų trukmė - 12 mėnesių nuo darbų pradžios datos.

Vyksta dalies Panevėžio miesto nuotekų valyklos rekonstravimas

Vasario mėnesį pasirašyta rangos sutartis „Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“ tarp UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“, įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“. Už sutarties darbų kainą - 1.918 809 Eur - bus rekonstruota: parengtinio nuotekų valymo grandis (grotų pastatas, smėliagaudės ir smėlio atskyrimo patalpa), pastatytas naujas pūdytuvas su priklausiniais (biodujų talpykla, valymo grandis ir žvakė), įrengti nauji technologiniai vamzdynai, sumontuoti nauji įrengimai (šilumokaičiai, cirkuliaciniai siurbliai ir kt,) bei cheminių reagentų įterpimo ir dozavimo sistema. Ši rangos sutartis finansuojama 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų (50%) ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ (50%) lėšomis.

Sutartis įsigalios, kai bus pasirašyta UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir Aplinkos projektų valdymo agentūros projekto administravimo ir finansavimo sutartis.

Statybos darbų trukmė 18 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos.

Lėšų skiria Europos Sąjunga

Projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ finansuoti išvis skirta 9 476 320 Eur. Iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas)  lėšos sudaro pusę sumos – 4 738 160 Eur, o likusią dalį (4 738 160 Eur) skiria projekto užsakovas – UAB „Aukštaitijos vandenys“. Didelės apimties projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. balandį. Darbų pabaiga numatoma 2018 spalio 24 d.

Projektas atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos fondų investicinių veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.3.02-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Dar daugiau panevėžiečių bus sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtra bei renovavimas sėkmingai tęsiami. Vis daugiau Panevėžio miesto bei rajono gyventojų užtikrinama, kad jų namus pasiektų geriamas vanduo, o nuotekos būtų sutvarkytos ir neterštų aplinkos. Šiemet sutaupius lėšų, planuojama, kad centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai pasieks dar daugiau namų ūkių regione.

„Aukštaitijos vandenys“ tęsia pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programą vykdomą projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“, kuriuo siekiama užtikrinti Panevėžio miesto ir rajono gyventojams geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, bei iš esmės pagerinti vandentvarkos paslaugų kokybę.

„Š.m. vasario mėn. baigti vandens tiekimo ir nuotekų tinklų infrastruktūros plėtros darbai pietvakarinėje Panevėžio miesto dalyje, iki spalio pabaigos bus pabaigtas ir Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Papušių kaime, o likusią projekto dalį planuojame baigti 2020 m. balandį“, – apie projekto eigą pasakoja Evaldas Kubiliūnas, „Aukštaitijos vandenų“ projektų įgyvendinimo grupės vadovas.

Rekonstravimo darbai atnaujinti

Praėjusiųjų metų vasarą UAB „Aukštaitijos vandenys“ iniciatyva nutraukus rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste“ su rangovu UAB „Edrija“ buvo pristabdytas tinklų rekonstravimas.

Darbai atnaujinti kovo mėnesį pasirašius rangos sutartį su UAB „Požeminės linijos“. Šiuo metu vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimo darbai vyksta Pušyno, Rožių bei Alyvų gatvėse. Iš viso šiuo metu rekonstruota apie 18 proc. vandentiekio ir nuotekų tinklų.

„Pagal šią rangos sutartį darbai suskirstyti į tris etapus. Šiuo metu rekonstruojami, nuotekų tinklai J. Janonio g. nuo AB „Roquette Amilina“ iki Įmonių g. antrajame etape nuotekų ir vandentiekio tinklų bus rekonstruojami – Basanavičiaus, Beržų, Tinklų bei Kranto gatvėse ir nuotekų tinklai Respublikos gatvėje“, – tolimesnius rekonstravimo darbus įvardija „Aukštaitijos vandenų“ atstovas.

Trečiajame etape nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstravimas bus vykdomas Pramonės, Tiekimo, Aldonos, Elektros, Klaipėdos, Savanorių, Sodų, Ukmergės, Vasario 16-osios, T. Moigio, A. Smetonos, Vilniaus, Panevėžio Bataliono, Katedros gatvėse bei Laisvės aikštėje.

Kadangi rekonstruojant nuotekų ir vandentiekio tinklus darbai vykdomi Panevėžio miesto gatvių važiuojamojoje dalyje, todėl laikinai gali būti įvedami transporto eismo apribojimai, įrengiamos apylankos, gali sutrikti vandens tiekimas įrengiant apvedimo linijas gyventojams.

„Visi nepatogumai pašalinami užbaigus statybos darbus konkrečioje gatvėje, o gatvių dangos bus atstatytos pasibaigus projektui – iki kitų metų balandžio 15 d.“, – patikino E. Kubiliūnas.

Sutaupius lėšų tinklai plėsis

Kaip teigia „Aukštaitijos vandenų“ atstovas E. Kubiliūnas, įvykdžius statybos darbų pirkimus buvo sutaupyta Europos Sąjungos lėšų, todėl siekiama, kad iš jų pavyks išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tinklus bei užtikrinti, kad nuotekos būtų išvalomos.

„Kreipėmės į investicinį projektą įgyvendinančią instituciją Aplinkos projektų valdymo agentūrą, kad galėtume iš sutaupytų lėšų išplėsti vandentiekio ir nuotekų tinklus Panevėžio mieste bei rajone – Uliūnuose, Ramygaloje, Molainiuose, Šilagalyje bei Staniūnuose, taip pat rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius Uliūnuose bei Ramygaloje. Nors kol kas finansavimas iš sutaupytų lėšų dar nepatvirtintas, viliamės, kad vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gaus dar daugiau regiono gyventojų“, – sako E. Kubiliūnas.

Jau paskelbti viešieji pirkimai statybos darbams „Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Panevėžio rajone: Uliūnuose, Ramygaloje, Molainiuose, Šilagalyje ir Staniūnuose“ ir „Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Uliūnų k.“ atlikti.

Jungtis naudinga

Namų ūkiai, kuriuose vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas įrengtas iki sklypo ribos jau gali jungtis prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Iki dabar šia galimybe pasinaudojo 104 namų valdos, tačiau E. Kubiliūnas ragina panevėžiečius ir rajono gyventojus tai daryti aktyviau.

„Prisijungus vartosite švarų ir sveikatai naudingą geriamąjį vandenį, jums nereikės rūpintis, kad jame gali būti žalingų cheminių junginių. Be to, vienas litras vandens tekainuos 0,00057 euro, (su nuotekų šalinimo paslauga – 0,00126), kai parduotuvėje jo kaina siekia apie 35 centus.

Prisijungus prie nuotekų tinklų namuose susidariusios nuotekos nekels grėsmės aplinkai, jei per nesandarius vamzdynus ar nuotekų kaupimo duobes patektų į gruntą, jums nereiks nuolat rūpintis nuotekų išvežimu iš kaupimo duobių ir už tai mokėti. Ne tik pasirūpinsite savo sveikata ir jus supančios aplinkos švara, bet ir prisidėsite prie švarios aplinkos išsaugojimo savo vaikams ir vaikaičiams“, – privalumus jungiantis prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų vardijo E. Kubiliūnas.

Gyventojai, kuriems sudaryta galimybė prisijungti prie įrengtų tinklų, turi kreiptis į UAB „Aukštaitijos vandenys“ dėl prisijungimo sąlygų išdavimo. Jie tai padaryti turi iki 2021 m. pabaigos. Neprisijungus iki tol, gresia žodinis paraginimas prisijungti, į kurį nereagavus gyventojai sulauks rašto-įspėjimo iš Panevėžio miesto savivaldybės su nurodymu per kiek laiko prisijungti, o po to ir piniginė bauda.

Finansuoja Europos Sąjunga

Įnvesticiniam projektui (toliau – Projektas) „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ finansuoti skirta 9 476 320 Eur. Iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšos sudaro pusę sumos – 4 738 160 Eur, o likusią dalį (4 738 160 Eur) skiria Projekto vykdytojas – UAB „Aukštaitijos vandenys“. Didelės apimties Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. balandį. Darbų pabaiga numatoma 2020 m. II ketvirtyje.

Projektas atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.3.02-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ aprašo reikalavimus.


                                                                       

Kokybiškos vandentvarkos paslaugos pasiekia vis daugiau panevėžiečių

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtra bei renovavimas pasiekė finišo tiesiąją. Vis daugiau Panevėžio miesto bei rajono gyventojų užtikrinama, kad jų namus pasiektų geriamas vanduo, o nuotekos būtų sutvarkytos ir neterštų aplinkos. Planuojama, kad dėl šio projekto vandentiekio paslaugomis džiaugsis daugiau nei 400 namų valdų, o dar beveik tiek pat namų valdų pasieks nuotekų tinklai.

„Aukštaitijos vandenys“ tęsia pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programą vykdomą projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“, kuriuo siekiama užtikrinti Panevėžio miesto ir rajono gyventojams geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, bei iš esmės pagerinti vandentvarkos paslaugų kokybę.

Rekonstravo daugiau nei pusę

Praėjusių metų kovą pasirašius rangos sutartį su UAB „Požeminės linijos“, per metus iš viso rekonstruota daugiau nei pusė – 55 proc. – vandentiekio ir nuotekų tinklų. Pagal šią į tris etapus suskirstytą rangos sutartį pirmajame etape jau baigti rekonstruoti nuotekų tinklai J. Janonio g. nuo AB „Roquette Amilina“ iki Įmonių g.

Antrajame etape nuotekų tinklai rekonstruoti Kranto, P. Puzino ir Anykščių gatvėse, vandentiekio tinklai – Tinklų g., o nuotekų, ir vandentiekio tinklai rekonstruoti Respublikos gatvėje. Trečiajame etape rekonstruoti vandentiekio tinklai Pramonės-Tiekimo, Klaipėdos gatvėse, Laisvės aikštėje, taip pat – nuotekų tinklai Sodų-Nepriklausomybės aikštėje bei Katedros gatvėje.  

Šiuo metu nuotekų tinklų rekonstravimo darbai vyksta Basanavičiaus-Elektros-Ukmergės g. Savo eilės rekonstravimui laukia vandentiekio tinklai Aldonos, Sodų, Aldonos-Danutės, Vasario 16-osios, Elektros, Basanavičiaus, Ukmergės gatvėse bei nuotekų tinklai Panevėžio Bataliono, Savanorių a., T. Moigio, A. Smetonos ir Vilniaus gatvėse.

Iki šių metų balandžio vidurio planuojama baigti ir Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimą Papušių kaime.

Laikini nepatogumai

„Kadangi tinklų rekonstravimo darbai vykdomi Panevėžio miesto gatvių važiuojamojoje dalyje, laikinai gali būti įvesti transporto eismo apribojimai, įrengiant apylankas, o dėl vandentiekio tinklų rekonstravimo įrengiant vandentiekio apvedimo linijas gali laikinai sutrikti vandens tiekimas gyventojams. Atsiprašome gyventojų už laikinus nepatogumus“, – sako „Aukštaitijos vandenų“ projektų įgyvendinimo grupės vadovas Evaldas Kubiliūnas.

Planuojama, kad šis projektas bus įgyvendintas jau 2020 m. gegužės mėn. 26 d. Visi nepatogumai pašalinami užbaigus statybos darbus konkrečioje gatvėje, o gatvių dangos bus atstatytos pasibaigus projektui – iki šių metų gegužės 26 d.

Ragina jungtis

Namų ūkiai, kuriuose vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas įrengtas iki sklypo ribos jau pamažu jungiasi prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Iki vasario mėnesio prie vandentiekio tinklų prisijungė 135 namų valdos, o prie nuotekų tinklų infrastruktūros – 137.

Tačiau vis dar daugiau liko neprisijungusių namų valdų. Dar laukiama, kol 252 namų valdos prisijungs prie nuotekų ir 271 – prie vandentiekio tinklų. E. Kubiliūnas ragina panevėžiečius tai daryti aktyviau ir iki 2021 m. pabaigos kreiptis į UAB „Aukštaitijos vandenys“ dėl prisijungimo sąlygų išdavimo.

„Apie neprisijungusias namų valdas UAB „Aukštaitijos vandenys“ informuos Panevėžio miesto savivaldybę, kuri privalės per 5 darbo dienas registruotu laišku informuoti asmenį, kad per 9 mėnesius jis turi sudaryti sąlygas prijungti jam nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie centrinių geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tinklų“, – sakė „Aukštaitijos vandenų“ atstovas.

Anot jo, jungdamiesi prie centralizuotų tinklų ne tik savo gyvenimą paverčiate patogesniu, tačiau tuo pat metu rūpinatės savo sveikata, jus supančios aplinkos švara, bet ir prisidedate prie švarios aplinkos išsaugojimo ateities kartoms.

Planuoja plėsti

Kaip teigia E. Kubiliūnas, įvykdžius statybos darbų pirkimus buvo sutaupyta Europos Sąjungos lėšų, todėl siekiama, kad iš jų pavyks išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tinklus Panevėžio mieste bei rajone – Uliūnuose, Ramygaloje, Molainiuose, Šilagalyje bei Staniūnuose, taip pat rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius Uliūnuose bei Ramygaloje.

„Šiuo metu yra pasirašytos 4 rangos sutartys, kurios įsigalios, kai Aplinkos projektų valdymo agentūra patvirtins UAB „Aukštaitijos vandenys“ prašymą leisti šias rangos sutartis finansuoti iš sutaupytų lėšų“, – tvirtino „Aukštaitijos vandenų“ projektų įgyvendinimo grupės vadovas E. Kubiliūnas.

Finansuoja Europos Sąjunga

Investiciniam projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ finansuoti skirta 9 476 320 Eur. Iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas)  lėšos sudaro pusę sumos – 4 738 160 Eur, o likusią dalį (4 738 160 Eur) skiria Projekto vykdytojas – UAB „Aukštaitijos vandenys“. Didelės apimties Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. balandį. Darbų pabaiga numatoma 2020 m. II ketvirtyje.

Projektas atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.3.02-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ aprašo reikalavimus.

Dar daugiau Panevėžio regiono gyventojų turės galimybę naudotis centralizuotu vandens tiekimu ir neteršiančiu aplinkos nuotekų sutvarkymu.

 

       Atlikus 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų bendrai finansuojamos investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ investicinio projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ viešuosius pirkimus buvo sutaupytos Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšos. UAB „Aukštaitijos vandenys“ pateikė prašymą Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir, gavusi Lietuvos Respublikos AM pritarimą, sutaupytas projekto lėšas papildė jau įgyvendintą projekto dalį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Panevėžio mieste išplėtimas“ “ įtraukiant naujas veiklas: „Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Panevėžio rajone“, „Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Uliūnų kaime, Panevėžio rajone“ ir „Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Ramygalos mieste, Panevėžio rajone“.

       2020-05-07 pasirašius šalių susitarimą dėl 2017 m. balandžio 7 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0004 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ sutarties Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0004 pakeitimo 2020 m. gegužės mėn. 07 d. Nr. 1 įsigaliojo keturios rangos sutartys statybos darbams ir viena paslaugų sutartis:

       Rangos sutartis Nr. 014-T-02 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Panevėžio mieste“. Už sutarties darbų kainą - 309.850,00 Eur – rangovas, UAB „KRS“, turės įrengti: apie 1,7 km. vandentiekio tinklų ir apie 1,4 km. nuotekų tinklų, sudarant galimybę Panevėžio mieste esančių 54 būstų savininkams prie vandentiekio ir 38 būstų savininkams prie nuotekų tinklų.

       Darbų pradžia paskelbta 2020-05-20, darbų baigimo laikas pratęstas iki 2021-07-20.

       Rangos sutartis Nr. 014-T-03 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Panevėžio rajone: Uliūnuose, Ramygaloje, Molainiuose, Šilagalyje ir Staniūnuose“. Už sutarties darbų kainą -534.090  Eur – rangovas, UAB „Dujotiekio statyba“, turės įrengti: apie 1,4 km. vandentiekio tinklų, apie 4 km nuotekų tinklų ir sumontuoti 4 nuotekų siurbines, sudaryti galimybę Ramygalos miesto, Uliūnų, Molainių, Šilagalio ir Staniūnų kaimuose esantči31 būsto savininkams prisijungti prie įrengtų vandentiekio ir 70 būstų savininkams prie nuotekų tinklų.

       Darbų pradžia paskelbta 2020-05-20, darbų baigimo laikas pratęstas iki 2021-08-27.

       Rangos sutartis Nr. 014-U-1.6. „Uliūnų nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“. Už sutarties darbų kainą - 480.200 Eur -  rangovas, AB „Panevėžio statybos trestas“, rekonstruos Uliūnų nuotekų valymo įrenginius ir dvi nuotekų siurblines Gėlių ir Rožių g. Uliūnų k.

       Darbų pradžia paskelbta 2020-05-20, darbų baigimo laikas 2021-11-20.

       Rangos sutartis Nr. 014-U-1.7. „Ramygalos nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“. Už sutarties darbų kainą - 626.300 - Eur rangovas, AB „Panevėžio statybos trestas“, rekonstruos Ramygalos nuotekų valymo įrenginius.

       Darbų pradžia paskelbta 2020-05-20, darbų baigimo laikas - 2021-11-20.

       Pirkimo sutartis Nr. 014-TP-01 „Techninė priežiūra, įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“.

       Už 22 000 Eur UAB „Sweco Lietuva“ vykdys aukščiau paminėtų rangos sutarčių vykdymo techninę priežiūrą.

       Sutartis įsigaliojo 2020-05-07, FIDIC Inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų teikimo trukmė - 33 mėn.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio m. Pietvakarinėje dalyje (sodų bendrijos „Ąžuolas“, „Šermutas“ ir „Klevas“) tarp Alanto, Šilauogių, Spanguolių, Ešerių, Balandžių ir Aviečių gatvių), bei Keramikų, Žemaičių, Sodų, Šiaulių, Stoties, Durpyno ir Velžio kelias gatvėse“.

Plačiau apie projektą

Už 2 547 519, 00 Eur. UAB „Panevėžio ryšių statyba“ įrengė: 19,39 km. vandentiekio tinklų, 18,89 km. nuotekų tinklų ir sumontavo 8 nuotekų siurbines, sudarė galimybes Panevėžio mieste esantiems sodų bendrijų „Ąžuolas“, „Šermutas“ ir „Klevas“ būstams ir Panevėžio miesto gatvių (Keramikų, Žemaičių, Sodų, Šiaulių, Stoties, Durpyno ir Velžio kelias) būstų savininkams prisijungti prie įrengtų tinklų atitinkamai: 406 būstams prie vandentiekio ir 391 būstui prie nuotekų tinklų.

„Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“.

       Už sutarties darbų kainą 1.918 809,00 Eur AB „Panevėžio statybos trestas“ pakeitė: nuotekų parengtinio valymo grandies technologinę įrangą (grotų pastate, smėliagaudėse) ir įrengė stoginę virš smėliagaudžių; pastatė naują pūdytuvą su priklausiniais (biodujų: talpykla, valymo grandį ir žvakę), įrengė naujus technologinius vamzdynus, sumontavo šilumokaičius, cirkuliacinius siurblius ir kt.


Prasidėjo Ramygalos nuotekų valyklos rekonstravimas

 

Gegužės 19 d. AB „Panevėžio statybos trestas“ pradėjo Ramygalos nuotekų valyklos rekonstravimo darbus, finansuojamus iš sutaupytų lėšų įgyvendinant investicinį projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“. Įgyvendinat minėtą projektą Panevėžyje įrengta apie 19 km nuotekų tinklų, 19,5 km vandentiekio tinklų ir 8 nuotekų perpumpavimo siurblinės bei 389 privačių namų savininkams sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir 407 privačių namų savininkams sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų. 2020 metų pabaigoje rekonstruota Panevėžio nuotekų valyklos parengtinio valymo grandis, išplėsti dumblo apdorojimo įrenginiai, pastatytas naujas 3200 m³ talpos pūdytuvas, Panevėžyje rekonstruota apie 9,5 km vandentiekio tinklų ir apie 10 km nuotekų tinklų.

Projekto įgyvendinimo metu buvo sutaupyta beveik 2 mln. eurų. To dėka Panevėžyje 2021 metais numatyta papildomai įrengti apie 1,7 km vandentiekio tinklų ir apie 1,4 km nuotekų tinklų bei sudaryti galimybę 53 būstų savininkams prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų ir 37 būstų savininkams prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Panevėžio rajone -  Uliūnuose, Ramygaloje, Molainiuose, Šilagalyje ir Staniūnuose – bus įrengta apie 1,4 km vandentiekio tinklų, apie 4 km nuotekų tinklų ir 4 nuotekų perpumpavimo siurblinės bei sudarytos galimybės 31 būsto savininkams prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų ir 70 būstų savininkams prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Ramygalos nuotekų valykla bus baigta rekonstruoti 2021 metų lapkričio mėnesį, o netrukus prasidės ir Uliūnų  nuotekų valyklos rekonstravimas, finansuojamas iš tų pačių sutaupytų lėšų.

PROJEKTAS „GYVENAMŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE ESAMŲ CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TVARKYMO IR VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ PANEVĖŽIO MIESTE IR RAJONE“.

UAB „Aukštaitijos vandenys“, pasinaudodamos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) skirta subsidija, 2022-2023 m. įgyvendins projektą „Gyvenamų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų Panevėžio mieste ir rajone“.

Projekto tikslas - gyvenamų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų.

Projektas skirtas prisidėti prie Miestų nuotekų valymo direktyvos, kuria siekiama tankiai apgyvendintoje teritorijoje (aglomeracijoje) centralizuotai surinkti ir iki normatyvų išvalyti visas nuotekas miesto nuotekų valykloje, tikslų pasiekimo. Įgyvendinus projektą, bus sumažintas aplinkos teršimas buitinėmis nuotekomis - prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų planuojamuose prijungti būstuose šiuo metu nuotekos tvarkomos individualiai (nuotekų rezervuarai).

Nuotekų surinkimo ir vandens tiekimo tinklai tiesiami nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo ir vandens tiekimo sistemos, esančios valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje, iki gyvenamo būsto per gyventojo sklypą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma nutiesti apie 1 202 m nuotekų tinklų (prie nutiestų nuotekų tinklų bus prijungti 59 būstai) ir apie 957 m vandentiekio tinklų (prie nutiestų vandentiekio tinklų bus prijungti 43 būstai).

Bendra projekto vertė - 193,93 tūkst. Eur: Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšos – 104,45 tūkst. Eur, UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuosavos lėšos – 89,48 tūkst. Eur.

Projektas finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšomis.

     Paskutinį kartą redaguota: 2022-03-01 07:27