Bendrovės politika

Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ – ŽMOGUI IR GAMTAI

UAB „Aukštaitijos vandenys“ – stambiausia Aukštaitijos regione bendrovė, tiekianti geriamąjį ir gamybinį vandenį, teikianti nuotekų tvarkymo paslaugas Panevėžio mieste, priemiesčiuose ir dalyje Panevėžio rajono.

TIKSLAS

 • Būti vandentvarkos lydere Aukštaitijos regione ir viena pirmaujančių šalies vandentvarkos bendrovių.
 • Teikti aukščiausios kokybės paslaugas, vykdomus darbus atlikti pagal visus aplinkos apsaugos bei saugos ir sveikatos darbe reikalavimus.
 • Nuolat gerinti aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos darbe bei sveikatos veiksmingumą, taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius, žmogiškuosius ir finansinius išteklius, užtikrinti saugias darbo sąlygas ir vykdyti aplinkos taršos, nelaimingų atsitikimų darbe bei susirgimų profesinėmis ligomis prevenciją.

KRYPTYS

 • Nuolatinis ir ilgalaikis gyvybiškai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas.
 • Kokybiško ir atitinkančio higienos normas geriamojo vandens tiekimas.
 • Nuotekų tvarkymas neviršijant leistinų taršos normų iki minimumo mažinant neigiamą poveikį aplinkai.
 • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tinklo Panevėžio mieste, priemiesčiuose ir Panevėžio rajone.
 • Efektyvi, profesionali veikla, paslaugų kokybė ir maksimalus klientų lūkesčių ir poreikių tenkinimas;
 • Kiekvieno darbuotojo atsakomybė už darbo kokybę, aplinkos apsaugą bei saugą ir sveikatą darbe.
 • Valdymo procesų tobulinimas pagal ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS  18001 standartų reikalavimus, užtikrinant kokybišką vadybos sistemos funkcionalumą.

BENDROVĖS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA

 • Nustatyti veiksmingus teikiamų paslaugų kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe srityse tikslus bei užtikrinti, kad jie būtų suprantami ir įgyvendinami.
 • Užtikrinti bendrovės politikos ir tikslų atitikimą galiojantiems teisiniams ir normatyviniams dokumentams, laikytis su bendrovės veikla susijusių norminių teisės aktų, antikorupcinių programų reikalavimų.
 • Motyvuoti darbuotojus tobulėti ir siekti geresnių rezultatų.
 • Užtikrinti vadybos sistemos veiksmingumą, kasmet įvertinant ir tobulinant kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe politiką ir tikslus.

Bendrovės vadovybė yra atsakinga už šios kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe politikos įgyvendinimą.


Generalinis direktorius
Saulius Venckus

 

Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-27 09:30