Vadybos sistemos

Integruotos vadybos sistemos standartai:


ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008) ISO 14001:2004 (LST EN ISO 14001:2005 BS OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008) EN ISO 500001:2011 (LST EN ISO 50001:2011)

2009 metais UAB „Aukštaitijos vandenys“ bendrovė įdiegė integruotą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą. Tą patvirtino kompanija Bureau Veritas, atlikdama UAB „Aukštaitijos vandenys“ bendrovėje įdiegtų aplinkos apsaugos vadybos ISO 9001 ir kokybės vadybos ISO 14001 sistemų auditą ir įteikdama LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2005 sertifikatus, liudijančius, kad UAB „Aukštaitijos vandenys" įdiegė ir dirba pagal kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas šiose srityse: Vandens išgavimas, paruošimas ir tiekimas. Nuotekų surinkimas ir valymas.

2012 metais įvyko integruotos kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikavimo auditas, kurio metu nebuvo užfiksuota neatitikimų ir patvirtintas įdiegtos sistemos funkcionalumas. Bendrovei pakartotinai patvirtinti sertifikatai. Auditą atliko UAB „Bureau Veritas Lt“. Sertifikatai galiojo iki 2015 metų gegužės 13 dienos. 

2015 metų balandžio 30 dieną, UAB "Uolektis" atlikus bendrovės integruotos kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos auditą, įsigaliojo TÜV Thüringen e.V Sistemų ir personalo sertifikavimo įstaigos išduoti sertifikatai.

2016 metais bendrovė įdiegė darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal BS OHSAS 18001:2007 reikalavimus. Po 2016 metų balandžio 20 dienos atlikto šios sistemos sertifikavimo audito bei 2016 metų balandžio 28 dienos integruotos kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos priežiūros audito pagal LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2005 standartų reikalavimus, buvo išduotas integruotos kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos sertifikatas, 2018 m. balandžio 30 d. įdiegtas EN ISO 50001:2011 (LSDT EN ISO 50001:2011) standartas.

Šiuo metu bendrovėje funkcionuoja 18 procedūrų bei 9 tvarkos, kurios reglamentuoja įvairius UAB „Aukštaitijos vandenys" vykdomus procesus bei jų sąveikas, atsakomybių ir įgaliojimų pasidalijimą, veiklos kontrolės metodus. Sistema apjungia visą spektrą veiklos sudedamųjų dalių, susijusių su sutartinių įsipareigojimų sudarymu, vykdymu bei kontrole, bendrovės veiklos planavimu, valdymu.  Integruota kokybės, aplinkos apsaugos, energijos naudojimo, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema siekiama įrodyti sugebėjimą nuolatos tiekti kokybišką produktą, atitinkantį vartotojo ir teisės aktų reikalavimus, kelti aplinkosauginio veiksmingumo lygį, strateginių tikslų įgyvendinimo, veiklos vystymo bei nustatyti pastovius tobulinimo būdus. Atsižvelgiant į tai bei standartų keliamus reikalavimus, sukurta ir patvirtinta Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika.


Paskutinį kartą redaguota: 2021-11-18 09:49